All posts by admin

Nederland blijft wereldtop voor zelfrijdende auto’s

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Nederland is niet langer het beste land ter wereld voor zelfrijdende auto’s, Singapore gaat met deze titel aan de haal. Wel behoort ons land volgens KPMG-onderzoek tot de wereldtop.
Nederland is na Singapore wereldwijd het best voorbereid op de komst van de zelfrijdende auto. Dit blijkt uit de KPMG Autonomous Vehicles Readiness Index 2020. Nederland scoort goed op het vlak van Infrastructuur met een goed onderhouden wegennet en een fijnmazig laadnetwerk voor elektrische auto’s. Maar ook op het gebeid van beleid en regelgeving gericht op het testen en experimenteren met autonome voertuigen scoort Nederland hoog.

Het onderzoek analyseert dertig landen op basis van de belangrijkste voorwaarden voor een succesvolle, grootschalige introductie van autonoom vervoer, zoals overheidsbeleid en wetgeving, de kwaliteit van de infrastructuur, de beschikbaarheid van nieuwe technologieën en de verwachte acceptatie door de consument. Nederland, Singapore en Noorwegen worden gevolgd door de Verenigde Staten, Finland en Zweden.

Andere landen trekken bij

“De meeste landen hebben in het afgelopen jaar duidelijk progressie geboekt”, zegt Stijn de Groen, Lead for Mobility 2030 en strategie consultant bij KPMG. De Groen: “Wij zien duidelijk dat steeds meer overheden zich richten op het ontwikkelen van aangepaste regelgeving en op het bevorderen van maatschappelijke acceptatie van de technologie. We hopen dat onze index daar een bijdrage aan levert door de ontwikkeling en de verschillen in aanpak tussen de landen expliciet te maken. In de 2018, 2019 en 2020 editie van de AVRI staat Nederland er goed voor. Maar als ik de logica van de index volg, ben ik bang dat Nederland uiteindelijk niet het land gaat zijn waar autonome voertuigen het eerste zullen worden geïntroduceerd. Nederland heeft een kwalitatief hoogwaardig maar relatief kleine industrie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van autonome voertuigen en benodigde technologie. De innovaties op dit vlak zullen eerder uit Israël, de Verenigde Staten of Japan komen. Deze landen scoren nu al hoog op het vlak van Technologie en Innovatie en zullen bij verdere stimulering op de andere drie pijlers, zoals beleid en regelgeving, maar ook door investeringen in infrastructuur, verder op de index omhoog klimmen.”

Uitdagingen

Nederland is volgens De Groen desondanks nog steeds goed op weg. De Groen: “Verschillende Nederlandse instanties en bedrijven blijven experimenteren en leren. Bijvoorbeeld in de pilot met slimme verkeersregel installaties als onderdeel van het Talking Traffic programma van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, maar ook door de Nederlandse rol in het truck platooning onderzoek. Internationaal worden we daarom nog steeds gezien als leidend.”

Rijbewijs voor zelfrijdende auto

De Groen vervolgt: “tegelijkertijd zijn er in Nederland op dit moment belangrijke uitdagingen om het autonoom rijden daadwerkelijk van de grond te krijgen. Uit de testen met truck platooning bleek bijvoorbeeld dat het nog niet zo eenvoudig is om de vrachtwagens voortdurend onderling verbonden te houden. En ook de pogingen van het CBR, de RDW, Rijkswaterstaat en een aantal bedrijven om de vaardigheid van een autonoom voertuig te examineren en te voorzien van een speciaal rijbewijs zijn nog niet succesvol gebleken. Hoewel de autonome voertuigen van nu al zeer geavanceerd zijn, moeten er in Nederland nog flinke hobbels worden genomen voordat deze zelfstandig de weg op kan. Als wij in dit stadium al willen profiteren van autonome voertuigen kan dat alleen in afgesloten gebieden of daartoe aangewezen wegen en rijstroken. In een dichtbevolkt land als Nederland is dit lastig te realiseren. Dat betekent dat autonoom rijden in Nederland voorlopig nog wel even op zich laat wachten.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 15 Sep 2020 08:31:07 +0000
Read More

Troonrede Dation: ‘investeer in kennis’

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Rijscholen hebben momenteel volle agenda’s, maar hoe hou je dat volume en de groei vast voor het komende jaar? Die vraag stelt Wouter Eijkelenkamp van Dation in een ‘troonrede’ die op Prinsjesdag is uitgezonden. Zijn advies is om te investeren in kennis. 
“Leden van de rijschoolbranche…” De troonrede van Dation begint hetzelfde als die van de koning op Prinsjesdag. Eijkelenkamp vertelt dat de branche de afgelopen jaren veel is veranderd en dat er veel nieuwe kansen voor de toekomst liggen. “Lesvoertuigen zijn moderner dan ooit. Met nieuwe technieken zoals virtual reality, simulatoren, ADAS, elektrisch rijden en nog meer toepassingen, zijn er veel verbeteringen mogelijk die de branche gezamenlijk kan oppakken en die rijscholen ook individueel kunnen inzetten.”

Denk goed na over de kansen die er in de toekomst liggen. Dation concludeert na de lockdownperiode en de rijschoolweek dat de omzet in de sector weliswaar is uitgesteld, maar niet is afgesteld. De agenda’s staan weer volgepland, er ontstaan wachtlijsten. “We moeten nadenken hoe we dit volume en de groei kunnen vasthouden en kunnen meenemen naar 2021.” Eijkelenkamp noemt de rijlesplanner en andere apps van Dation als manieren om dat te doen. “Investeren in kennis, dat is het advies voor de toekomst.”

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 15 Sep 2020 11:25:55 +0000
Read More

RijschoolProTV: Merlin Weber is instructeur en YouTube-ster

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Rijinstructeur Merlin Weber vlogt over rijlessen en is een YouTube-ster. Zijn kanaal heeft bijna 25 duizend volgers en maandelijks 1,7 miljoen views. Weber is vandaag te gast bij RijschoolProTV om te praten over zijn rijschool en de zin en onzin van de online video’s. Is het slimme marketing voor de rijschool, of wil Weber zijn kijkers inspireren betere bestuurders te worden? 
Rijschoolhouder Merlin Weber uit Veghel is al 37 jaar instructeur. Hij geeft autorijles, motorrijles en theorielessen. Daarnaast is hij vlogger; alle video’s gaan over rijlessen. Hoe nader je kruispunten? Hoe ziet een rijles in coronatijd eruit? En hoe ziet een examenroute rond het CBR eruit? Weber laat het allemaal zien op zijn YouTube-kanaal waar hij al meer dan drie jaar actief mee is. Iedere zondag gaat hij met de camera op pad om video’s over rijlessen te maken voor bijna 25.000 volgers. 

RijschoolProTV is woensdagmiddag om 16:00 uur live te bekijken. Daarna kan je de uitzending op elk gewenst moment terugkijken.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 16 Sep 2020 05:35:31 +0000
Read More

Zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Het kabinet gaat vanaf 2021 de zelfstandigenaftrek versneld afbouwen. Het belastingvoordeel voor zzp’ers wordt de komende vijftien jaar in stappen van 110 euro afgebouwd tot 3.240 euro. Met ingang van dit jaar werd de aftrek al in stappen met ruim 2.000 euro verlaagd.
Door de zelfstandigenaftrek te verlagen moet het fiscale verschil tussen zzp’ers en werknemers kleiner worden. De overheid wil het aantrekkelijker maken voor werkgevers om vaste arbeidsplaatsen te bieden in plaats van het inhuren van flexibele krachten.

Gelijktrekken

In de miljoenennota valt te lezen dat de arbeidskosten voor zzp’ers relatief laag zijn, omdat de zelfstandigen meestal geen verplichte pensioenvoorziening of verzekering tegen arbeidsongeschiktheid hebben. Die lagere arbeidskosten zijn voor werkgevers reden om te kiezen voor het inhuren van een zzp’er.

Die vlieger gaat voor de rijschoolsector echter lang niet altijd op. Het overgrote deel van de rijschoolbranche is zelfstandige en voor medewerkers met een vast dienstverband is er vaak ook geen pensioenregeling. De arbeidskosten worden bepaald door het uurtarief wat de rijbewijsleerling afrekent.

Straf

Volgens belangenorganisatie Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) voelt de maatregel uit de miljoenennota als een straf voor ondernemerschap. “Het wordt een sobere Prinsjesdag voor zelfstandigen die het nu in de crisis veelal al zwaar hebben”, zegt PZO-directeur Margreet Drijvers. PZO is wel positief over de inzet op investeringen door het kabinet. “Dat is goed nieuws, ook voor zelfstandigen. Hierdoor blijven veel opdrachten voor zelfstandigen behouden.”

Koopkracht

Het afbouwen van de zelfstandigenaftrek en het naar voren halen van de verhoging van de arbeidskorting moeten doorwerken in de koopkracht. Dat gaat over de gemiddelde koopkracht en in de praktijk betekent dat niet dat iedereen erop vooruit gaat. Voor de zelfstandige rijschoolsector betekent de afbouw in de praktijk eerder een vermindering van de koopkracht.

Buffer

Het kabinet geeft tussen de regels door het advies om aan een buffer te werken. Zelfstandigen zijn gevoeliger voor economische schokken dan werknemers, omdat hun opdrachten vaak op korte termijn stopgezet of niet verlengd kunnen worden. De tarieven komen in slechte tijden onder druk te staan. En zzp’ers hebben vaak een beperkte financiële reserve. ‘Daar bevestigt de crisis de conclusie dat veel flexwerkers en zzp’ers een kwetsbare positie hebben. De huidige crisis laat zien dat buffers, zowel voor de overheid, huishoudens en bedrijven, belangrijk zijn om onverwachte klappen op te vangen.’

Wellicht is dit de tijd om het tarief voor een rijles te verhogen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 16 Sep 2020 08:39:25 +0000
Read More

Bestuurswissel bij branchevereniging LBKR

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

De LBKR heeft drie nieuwe bestuursleden. Zij zijn benoemd tijdens de algemene ledenvergadering. De drie nieuwelingen stellen zich voor in een mail aan alle leden: Erik Leenheer, Tamara Quint en Geraldine Storm. Bert de Weerd heeft zijn bestuurstaken neergelegd en zwaait af. 
Het bestuur van de LBKR is nu zes mensen sterk en ziet er als volgt uit: Jos Post is voorzitter, Gerda van Voorst is secretaris en Rianne van Leeuwen is penningmeester. De nieuwe leden Erik Leenheer, Tamara Quint en Geraldine zijn algemeen bestuurslid.

Voorstelrondje

Leenheer is nu zo’n zeven jaar rijinstructeur. Hij is mede-eigenaar van een rijschool in Gorinchem en sinds de start van de LBKR lid van de club. “In mijn ogen de enige club die probeert iets te bereiken voor de kleintjes in de branche. Mensen van de werkvloer, geen ivoren torentjes en benaderbaar.”

Storm heeft zeventien jaar bij het CBR gewerkt, onder meer als examinator. De laatste tien jaar houdt ze zich bezig met rijinstructie en ze heeft een eigen rijschool. Binnen de LBKR buigt zij zich over de PR en communicatie.

Dat gaat ook Quint doen. Zij heeft een rijschool in Maartensdijk. “Deze branche kan wel een positieve boost gebruiken en de communicatie kan hieraan bijdragen. Want laten we eerlijk zijn, wij hebben toch het allermooiste beroep dat er is?” schrijft ze in de introductiemail.

Bert de Weerd blijft bij de beroepsvereniging betrokken als adviseur.

Geschiedenis

De LBKR begon in 2016 als Facebookgroep die in verzet kwam tegen de sanctie op de Praktijkbegeleiding. In juli 2017 werd de groep een stichting. Maar om aan te kunnen sluiten bij de officiële overleggen met CBR, moest er onder meer sprake zijn van een vereniging met bijbehorende statuten. LBKR werd hiermee de vierde branchevereniging voor de rijschoolsector, naast de Bovag, VRB en FAM.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 17 Sep 2020 07:52:18 +0000
Read More

Wachttijd theorie-examen ligt nu op drie maanden

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Wie nu een theorie-examen boekt moet zo’n drie maanden wachten, 12,6 weken om precies te zijn. Het CBR heeft de capaciteit opgevoerd naar 150 procent, maar het is nog moeilijk te voorspellen wanneer de achterstand is ingelopen en de wachttijd weer op maximaal zeven weken ligt voor het eerste examen.
Het CBR was tijdens de coronalockdown wekenlang gesloten. Meer dan 300.000 praktijk- en theorie-examens moesten worden uitgesteld. Dat heeft gezorgd voor een achterstand die het rijvaardigheidsbureau nog lang niet te boven is.

Kamerdebat

De achterstanden waren begin deze maand onderwerp van het debat dat in de Tweede Kamer werd gevoerd. Verschillende Kamerleden voelden minister Cora van Nieuwenhuizen aan de tand over de oorzaken en oplossingen van de achterstanden bij het CBR. Aan bod kwamen onder meer de medische keuringen (de achterstand wordt ingelopen), de verlopen rijbewijzen van 75-plussers (moeten voor 1 december op orde zijn) en de wel of niet noodzakelijke keuringen voor mensen met een autisme-diagnose (de Gezondheidsraad wordt verzocht zich opnieuw hierover te buigen).

Capaciteit

De wachttijd voor theorie-examens was een groot aandachtspunt in het debat. Het CBR trekt er hard aan om de opgelopen achterstand door de coronalockdown in te lopen, meldt de minister. Zowel voor de praktijkexamens als het theorie-examen wordt overgewerkt. Voor de theorie-examens is de capaciteit momenteel 150 procent. De gemiddelde reserveringstermijn voor het theorie-examen B is nu bijna twaalf weken en vier dagen. Die termijn kan ook tussen de tien en vijftien weken vallen, afhankelijk van de locatie waar het examen wordt aangevraagd en mogelijke vrijgegeven examens. Die termijn moet op zeven weken voor het eerste examen liggen en vier weken voor een herexamen.

Wanneer de achterstand is ingelopen en de reguliere termijn weer wordt gehaald, is moeilijk te voorspellen, legt Van Nieuwenhuizen uit. Dat is mede omdat de vraag naar nieuwe examens ook nog doorloopt.

Opkopen

Speelt het opkopen van theorie-examens door grote aanbieders examens nog een rol in de opgelopen termijnen? Volgens de minister van Infrastructuur en Waterstaat is dat momenteel niet het geval, hoewel het CBR hier in het verleden wel mee te kampen had. Theorie-examens moeten op naam worden ingekocht; sinds augustus vorig jaar geldt dat ook voor de examens A en AM. In bulk inkopen is dus niet mogelijk. Alleen de theorie-examens van vakopleidingen zijn naamloos in te kopen, het CBR ziet geen aanleidingen om voor deze examens maatregelen te nemen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 17 Sep 2020 08:02:52 +0000
Read More

Lezersaanbieding: mondkapjespakket voor rijscholen

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

“Wij zien in de coronatijd dat steeds meer rijscholen hun leerlingen en ook de instructeurs vragen om een mondkapje te dragen,” vertelt Maarten Cruts van Hygienekoning. “Voor veel rijscholen is dit een extra kostenpost, omdat met de vraag ook de prijs van mondkapjes de lucht in is geschoten. Daarom deze aanbieding: een pakket van 50 mondkapjes voor 12,50 euro.”
Advertorial | Hygienekoning.nl is een Europese groothandel in hygieneproducten waaronder drielaags mondkapjes, face-shields, desinfecterende handgels, mondkapjes voor kinderen, en meer. De groothandel heeft een speciale actie voor rijschoolhouders, waarbij je A-kwaliteit mondkapjes kunt bestellen voor slechts 25 eurocent per stuk. Deze mondkapjes zijn drielaags, gecertificeerd en perfect voor eigen gebruik en verkoop aan de leerlingen.

Bestellen kan via de website van Hygienekoning.nl.Gebruik daarbij de speciale kortingscode: RIJSCHOOLPRO

Met deze kortingscode krijg je 2,49 euro korting op elk pakket van 50 mondkapjes. Daardoor betaal je slechts 12,50 euro voor 50 A-kwaliteit mondkapjes. Deze kortingscode is ongelimiteerd geldig en niet te gebruiken in combinatie met andere kortingscodes.

✓ Alle producten worden uit voorraad geleverd
✓ Voor 16:00 besteld? Morgen in huis!
✓ Vind je bij een ander Nederlands bedrijf dezelfde kwaliteit voor een lager bedrag? Hygienekoning betaalt je het verschil terug
✓ Niet tevreden? Gratis retour en geld terug

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 17 Sep 2020 09:30:00 +0000
Read More

Scooterrijders overschatten eigen gedrag in het verkeer

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Scooterrijdende jongeren hebben geen realistisch beeld van de risico’s die zij nemen in het verkeer. Zij zien niet in dat het gedrag dat zij vertonen gevaarlijk kan zijn, blijkt uit onderzoek van stichting TeamAlert.
De brom- en snorfiets, ook wel scooter genoemd, zijn een zeer populair vervoersmiddel in Nederland, die vooral door jongeren worden gebruikt. Om op een scooter te mogen rijden is het rijbewijs AM nodig. Scooterrijders lopen het meest risico om betrokken te raken bij verkeersongevallen. Ook zijn beginnende bestuurders nog onervaren, vertonen zij risicogedrag en kunnen zij gevaarlijke situaties nog niet goed herkennen.

Overschatten

TeamAlert deed onderzoek naar waarom jonge scooterrijders risicogedrag vertonen wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Uit dit onderzoek komt naar voren dat jongeren geen realistisch beeld hebben van de risico’s die zij nemen in het verkeer. Zij zien niet in dat het gedrag dat zij vertonen in het verkeer gevaarlijk kan zijn. Dat komt op verschillende manieren terug. Ten eerste overschatten jongeren zichzelf en hun risicogedrag regelmatig. Jongeren rijden vaak te snel en rijden rond met een opgevoerde scooter. Zij zien dit echter niet als een probleem, maar juist praktisch en veiliger. Zo zeggen scooterrijders dat ze hierdoor makkelijker kunnen meerijden met het verkeer.

Daarnaast praten jongeren hun eigen gevaarlijke gedrag goed voor zichzelf. Ze maken de risico’s een stuk kleiner dan dat ze daadwerkelijk zijn. Dit komt bijvoorbeeld naar voren bij het stunten op de scooter. Jongeren doen dit vaak met vrienden en zien de gevaren er wel van in, maar zijn bereid om de risico’s te nemen. Zij vinden dat ze beter kunnen stunten op de scooter dan anderen. Het goedpraten komt ook terug bij het telefoongebruik op de scooter. Jongeren weten dat ze hierdoor afgeleid raken, maar zeggen alleen de telefoon te gebruiken als het bijvoorbeeld rustig is.

Groepsdruk

Ten slotte speelt groepsdruk een grote rol in het risicogedrag van scooter rijdende jongeren, blijkt uit het onderzoek. De momenten dat jongeren met vrienden rijden, zijn ook de momenten dat er gevaarlijk wordt gereden. Er wordt sneller gereden, meer gestunt en minder rekening gehouden met andere verkeersdeelnemers.

De uitkomsten van dit onderzoek geven een weergave van het gedrag van jonge scooterrijders in het verkeer. TeamAlert zal deze uitkomsten onder een breder publiek toetsen, zodat er een nog duidelijker beeld kan worden geschetst over de rol van jonge scooterrijders in het verkeer. Met dit beeld kan de positie van deze jongeren door TeamAlert verder worden verbeterd, zodat zij zich veiliger door het verkeer zullen bewegen.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 18 Sep 2020 08:07:23 +0000
Read More

ANWB wil begeleid rijden voor jongeren uitbreiden over de grens

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

De ANWB en de Duitse zusterorganisatie ADAC willen dat jongeren die deelnemen aan begeleid rijden, zowel in Nederland als in Duitsland rijervaring kunnen opdoen. De organisaties dienden daarom een verzoek in bij de verkeersministers van beide landen om de mogelijkheden voor deze uitbreiding van begeleid rijden op korte termijn te verkennen.
Met deze uitbreiding moeten jonge bestuurders meer mogelijkheden krijgen om onder toezicht ervaring op te doen met buitenlandse verkeerssituaties en -regels. Dat meldt de ANWB op de eigen website.

Vergelijkbaar

Nederland en Duitsland hebben vergelijkbare rijbewijssystemen. Beide landen kennen daarnaast het systeem van begeleid rijden voor jongeren van 17 jaar, in Nederland is dit 2toDrive. Daarbij worden een of meerdere coaches aangewezen die de jonge bestuurder tijdens de eerste periode na het behalen van het rijbewijs, begeleiden bij het opdoen van rijervaring. Duitse cijfers laten zien dat deelnemers aan begeleid rijden vier keer zo veel kilometers hebben gemaakt voordat ze geheel zelfstandig de weg op gaan dan jongeren met het reguliere rijbewijs.

In Nederland is begeleid rijden in 2011 ingevoerd. Daarbij kunnen 17-jarigen hun rijbewijs halen onder voorwaarde dat ze de periode tot hun 18e verjaardag onder toezicht van een begeleider rijervaring opdoen. Inmiddels hebben bijna 350.000 jongeren gebruik gemaakt van deze mogelijkheid.

Grensstreek

Begeleid rijden werd In 2016 wettelijk verankerd na een positieve evaluatie van een proefperiode van vijf jaar. De ANWB verwacht dat de voorgestelde vernieuwing vooral gunstig is voor bewoners in de grensstreek met Duitsland. Deelnemers van begeleid rijden krijgen daar met de voorgestelde uitbreiding meer bewegingsruimte om alvast kennis te maken met het Duitse verkeer.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 21 Sep 2020 09:04:57 +0000
Read More

Wallonië betaalt rijlessen en examen voor werkzoekenden

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

De Waalse regering heeft groen licht gegeven voor het project ‘passeport drive’, daarmee kunnen werkzoekenden gratis hun rijbewijs halen. Ongeveer 4.000 mensen in het Belgische Wallonië komen in aanmerking voor de regeling. De regering maakt 8 miljoen euro vrij om per persoon dertig rijlessen en het theorie- en praktijkexamen te bekostigen. 
Afgelopen juli heeft de Waalse regering geld vrijgemaakt om verschillende maatregelen te realiseren om werkzoekenden sneller aan het werk te krijgen. Een van de maatregelen was het opzetten van een pilot-experiment gericht op de financiering van rijbewijsopleidingen voor werkzoekenden. Wie een rijbewijs heeft, heeft zo’n 10 procent meer kans om werk te vinden. Vrijwel de helft van de werkzoekenden in Wallonië heeft geen rijbewijs.

Dertig uur rijles

Wallonië subsidieert straks dertig uur rijlessen en de examens voor mensen die aan de eisen voldoen. Deze maatregel wordt aangeboden aan werkzoekenden die in 2020 een opleiding volgen of hebben afgerond (bij Forem of bij een door Forem erkende partner) en aan degenen die ingeschreven staan ​​in een inburgeringstraject.

Deze eerste ‘rijpaspoorten’ worden vanaf 28 september 2020 uitgereikt via de verschillende bij het project betrokken organisaties (FOREM, OCMW, MIRE, CISP) en zijn in te wisselen bij erkende Waalse rijscholen en projectpartners.

Christie Morreale is de Waalse minister van werkgelegenheid. Zij zegt in een toelichting: “ik hoop dat deze pilot een echte opsteker zal zijn en veel mensen aan een baan zal helpen. Eind 2020 wordt het geëvalueerd. Als de resultaten positief zijn, hoop ik het te kunnen bestendigen.”

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 21 Sep 2020 09:41:42 +0000
Read More