Category Archives: Nieuws

Geen doorstart voor iQdrive

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Er is momenteel geen zicht op een doorstart van het failliete iQdrive uit Rotterdam. Dat bevestigt curator Robert-Jan Borsboom. Het faillissement van iQdrive werd op 2 juni dit jaar uitgesproken. 
Naar de oorzaak van het faillissement wordt in een later stadium onderzoek gedaan, laat de curator weten. Het is nog te vroeg om daar uitspraken over te doen. “Eerst richt ik mij op de verkoop van de activa van de vennootschap en het inventariseren van de schulden.”

De activiteiten van iQdrive bestonden met name uit het verkopen van rijlespakketten en het onderbrengen van de leerlingen bij lokale rijscholen. De curator laat weten dat er nu geen zicht is op een doorstart of een voortzetting van de activiteiten. Volgens het dossier zijn zestien medewerkers door het faillissement hun baan kwijt.

Website nog steeds online

Voorafgaand aan het faillissement rommelde het al een tijdje bij iQdrive. De website van iQ is ook nu nog altijd in de lucht, leerlingen kunnen er nog steeds een lespakket aanschaffen. Ook via de officiële sociale kanalen van de onderneming zijn vooralsnog geen mededelingen gedaan met betrekking tot het faillissement.

Eigenaar Furkan Kose reageerde eerder op vragen van RijschoolPro per mail. Hij liet weten het faillissement te hebben aangevraagd. Hij schreef dat zijn organisatie door de coronacrisis stilviel, waarna de problemen in sneltreinvaart zijn ontstaan

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 26 Jun 2020 05:52:32 +0000
Read More

Hoe om te gaan met voorrangsvoertuigen in de rijles? 

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

De eerste sessie van de nieuwe WRM-bijscholing nummer 59 zit erop. ‘Hoe te handelen als een voorrangsvoertuig u nadert’. De cursus telt voor twee dagdelen mee en behandelt hoe een bestuurder van een voorrangsvoertuig rijdt, wat het gewenste gedrag van andere weggebruikers is en hoe je dat aan de rijbewijsleerling overbrengt. 
Rijinstructeurs moeten iedere vijf jaar minimaal zes dagdelen theoriebijscholing volgen om hun WRM-certificaat geldig te houden. Deze bijscholing is gegeven bij de Veldhovense Rijinstructeurs Opleiding. Wilbert van Beersum van VRO vertelt dat deze eerste cursus goed is verlopen. “De deelnemers geven aan verrast te zijn door alle kennis die ze opdoen. Wist je bijvoorbeeld dat bijna de helft van de weggebruikers de signalen van een voorrangsvoertuig niet hoort of ziet?” 

Stel je voor

Tijdens de rijlessen zal het niet vaak voorkomen dat een leerling te maken heeft met een voorrangsvoertuig. Van Beersum: “Maar je kunt de situatie wel aan leerlingen voorleggen. Wat moet je doen als er een ambulance achter je zit?” 

In de bijscholing komt een aantal vraagstukken aan bod, zoals de snelheden waarmee een voorrangsvoertuig kan rijden binnen of buiten de bebouwde kom of bij een kruising. Ook de verschillende tussen brandweer, politie en ambulance die met OGS rijden worden uitgelicht, evenals de wet- en regelgeving en de brancherichtlijnen. 

De volgende sessie van deze bijscholing staat voor 18 september op de agenda. 

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Fri, 03 Jul 2020 05:15:31 +0000
Read More

Let op: Lesbevoegdheid rijinstructeur vervalt bij ontbreken VOG

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

De lesbevoegdheid van rijinstructeurs wordt sinds 1 april dit jaar alleen verlengd als er ook een originele Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is aangeleverd bij het IBKI. Niet op tijd? Dan vervalt de lesbevoegdheid en ben je aangewezen op het herintrederstraject, ook als je de verplichte bijscholingen hebt gedaan en de praktijkbegeleiding voldoende hebt afgelegd. Het is sinds 1 april al een tiental instructeurs gebeurd. 
De Wet Rijonderricht Motorvoertuigen is op 1 april dit jaar gewijzigd. Onderdeel van de nieuwe WRM is dat elke bevoegde rijinstructeur een geldige, originele Verklaring Omtrent Gedrag, ofwel een VOG, moet aanleveren bij het IBKI voor de vervaldatum van de pas. Nieuwe instructeurs moeten eveneens een VOG overhandigen.

Wees op tijd

Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Het Ministerie van Justitie (via Justis) screent en geeft de VOG’s af.

De VOG moet bij het IBKI binnen zijn vóór de WRM-pas verloopt. Oppassen geblazen: zonder VOG wordt de pas dus niet verlengd en vervalt de lesbevoegdheid. Je kunt de bevoegdheid dan alleen terugkrijgen door het volgen van het herintrederstraject. Dat is een examentraject, geen verlenging. Je moet dan opnieuw de onderdelen 1A, 1B, 2A, 2B, 20 uur stage en 3A doorlopen. In de tussentijd mag je geen les geven.

Het IBKI waarschuwt in de jongste nieuwsbrief nog maar eens voor de gevolgen als je te laat bent met het aanleveren van de VOG. Sinds 1 april is al een tiental instructeurs verwezen naar het herintrederstraject vanwege het ontbreken van de VOG.

Half jaar geldig

De VOG die je inlevert mag maximaal zes maanden oud zijn. Als je pas dus bijvoorbeeld op 1 april verloopt, is een VOG aangevraagd na 1 november goed. Het IBKI adviseert de verklaring op tijd aan te vragen en in te sturen in het laatste half jaar voordat de pas verloopt – en dus niet eerder.

Het IBKI biedt de mogelijkheid om via de website een VOG aan te vragen. Normaal gezien duurt een aanvraag maximaal vier weken. Je kunt een VOG ook via de gemeente waarin je woont aanvragen. Wie in het buitenland woont, kan rechtstreek via Justis een VOG aanvragen. Justis is de organisatie die voor het Ministerie van Justitie de VOG afgeeft.

Rijinstructeurs worden gecheckt volgens een bepaald screeningsprofiel. Dit zijn de zogeheten ‘risicogebieden’ waarop onderzoek wordt gedaan: informatie, geld, diensten, zakelijke transacties, proces en personen.

Klikt hier voor uitgebreidere informatie over de VOG bij het IBKI.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 02 Jul 2020 09:00:48 +0000
Read More

Mobiliteitsalliantie: ‘investeer heel snel in verkeersveiligheid’

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Er moet heel snel geïnvesteerd worden in verkeersveiligheid door onder meer de aanleg van extra fietspaden en aanpak van knooppunten. En werknemers die kunnen, moeten buiten de spits reizen en vaker thuiswerken. Gebeurt dit niet, dan dreigt het verkeer na de opheffing van het verplicht thuiswerken volledig vast te lopen en neemt het aantal ernstige ongelukken drastisch toe. Dat stelt de Mobiliteitsalliantie.
Volgens de 25 alliantiepartijen (van autolobby en werkgeversclubs tot consumentenorganisaties en openbaarvervoerbedrijven) heeft de coronacrisis het vervoer in Nederland zo snel en blijvend veranderd, dat het mobiliteitsbeleid per direct aangepast moet worden om de verkeersveiligheid en doorstroming nog te garanderen.

Forenzen laten het openbaar vervoer links liggen, waardoor het auto- en fietsverkeer na de coronatijd naar verwachting met bijna een derde zal groeien. Dit zorgt niet alleen voor verstopte wegen. Ook het aantal ernstige ongelukken neemt door meer kwetsbare verkeersdeelnemers (zoals fietsers) drastisch toe.

Tijdens de vorige economische crisis besloot het kabinet jarenlang te bezuinigen op mobiliteit met grote achterstanden tot gevolg. Die fout moet niet opnieuw gemaakt worden. “Leer van deze en de eerdere crisis en investeer juist nu in een duurzaam, veilig en goed werkend mobiliteitssysteem”, is het pleidooi van de Mobiliteitsalliantie.

Rapport

Het staat allemaal in het rapport “Hoe houden we Nederland in beweging” van Roland Berger, dat de langetermijn-impact van COVID-19 op de mobiliteit beschrijft. Minister Cora van Nieuwenhuizen kreeg het rapport afgelopen donderdag aangeboden door de Mobiliteitsalliantie. De afgelopen jaren pleitten de verzamelde partijen al voor een nieuw, meer flexibel systeem en extra geld. De afgelopen jaren werd benadrukt dat meer geld nodig was voor het OV, omdat het juist daar steeds drukker was.

In het nieuwe rapport wordt er ernstig rekening mee gehouden dat met name het OV de dupe wordt van de negatieve gevolgen van corona. Door corona zullen meer mensen kiezen voor individuele vormen van vervoer en wellicht ontstaat een nieuwe recessie.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Thu, 02 Jul 2020 08:17:47 +0000
Read More

Jongeren staan positief tegenover rijhulpsystemen

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Het merendeel van de jongeren is bekend met ADAS en heeft ervaring met de rijhulpsystemen. Hoewel de systemen veel voordelen hebben, geeft een kwart van de jongeren aan dat ADAS kunnen zorgen voor afleiding in de auto. Het blijkt uit onderzoek van Stichting TeamAlert.
Steeds meer auto’s beschikken over rijhulpsystemen, ofwel ADAS, zoals cruise control of parkeerassistentie. Vanaf 2022 wordt een groot aantal ADAS zelfs verplicht in nieuwe auto’s, waaronder noodremsystemen, lane assist en snelheidsbeperkingen. Ook worden de rijhulpsystemen in de toekomst een verplicht onderdeel in het praktijkexamen. Daarom is het belangrijk dat jongeren leren over de beschikbaarheid en gebruik van ADAS in de auto, meent TeamAlert.

Veiliger

Deze club onderzocht de bekendheid en het gebruik van ADAS onder jongeren. Uit deze enquête komt naar voren dat twee derde van de ondervraagde jongeren weleens in een auto rijdt met zulke systemen. De meest gebruikte hulpsystemen onder de ondervraagden zijn systemen die invloed hebben op de snelheid van de auto, die ondersteunen bij het parkeren of die zorgen dat je binnen de rijbaan blijft. Daarnaast vindt 85 procent van de jongeren ADAS een goede ontwikkeling en vindt ruim driekwart van de ondervraagde jongeren het autorijden veiliger worden door hulpsystemen.

Onoplettendheid

In het onderzoek werd ook gevraagd naar de redenen om wel of niet met ADAS in een auto te rijden. Meer dan de helft van de respondenten geeft aan met rijhulpsystemen te willen rijden, omdat deze het rijden makkelijker en meer ontspannen maken. Daarnaast is voor vier op de tien jongeren een reden om in een auto met ADAS te rijden dat de systemen het autorijden veiliger maken. Toch zou een derde van de ondervraagde jongeren liever niet met de hulpsystemen willen rijden als ze daar de kans voor krijgen, omdat zij niet willen vertrouwen op technieken waarvan ze niet zeker weten of deze perfect werken.

Daarnaast geeft ruim een kwart van de respondenten aan dat ADAS kunnen zorgen dat je als bestuurder minder goed oplet in het verkeer. Dat komt enerzijds doordat ze het gevoel hebben dat de systemen dat voor hen doen, anderzijds omdat zij afgeleid kunnen raken door de ADAS zelf. Aangezien de rijhulpsystemen verplicht worden voor het praktijkexamen, is het volgens TeamAlert van belang om dit risico op onoplettendheid te noemen tijdens de rijopleiding.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 01 Jul 2020 09:38:29 +0000
Read More

Celstraf voor handtastelijke rijinstructeur

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Een 63-jarige rijinstructeur uit Helmond is door de rechtbank Oost-Brabant veroordeeld tot een gevangenisstraf van tien maanden, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Naast de celstraf moet hij zijn slachtoffers schadevergoedingen betalen van in totaal 3.700 euro. De instructeur randde vier meisjes aan die autorijles van hem kregen. 
De Helmonder werkte als rijinstructeur en maakte tussen juni 2016 en juni 2017 misbruik van die positie. Dat deed hij tijdens de rijles. Hij legde bij de meisjes tijdens het rijden zijn hand op hun been en betastte onder meer het kruis en de borsten. Ook kuste hij ze. Het bericht over zijn veroordeling is gepubliceerd op de de website van de rechtbank Oost-Brabant.

Misbruik

Bij het bepalen van de straf houdt de rechtbank er rekening mee dat de verdachte veel ouder was dan zijn minderjarige slachtoffers, die bovendien aan zijn opleiding waren toevertrouwd. De meisjes konden zich niet aan zijn handelingen onttrekken, omdat zij ondertussen de auto moesten blijven besturen. Hun jonge leeftijd, afhankelijke positie en beperkte bewegingsvrijheid maakten hen minder weerbaar. Dit moet de verdachte zich hebben gerealiseerd toen hij daar misbruik van maakte. Hij bekommerde zich ook niet om de schadelijke gevolgen van zijn handelen. Bovendien nam hij geen enkele verantwoordelijkheid voor zijn gedrag en ziet hij het verwerpelijke karakter daarvan niet in.

Al met al vindt de rechtbank een celstraf van tien maanden op zijn plaats, waarvan vijf voorwaardelijk. Omdat de redelijke termijn waarbinnen het Openbaar Ministerie de zaak voor de strafrechter bracht is overschreden, legt de rechtbank een maand extra van de straf voorwaardelijk op. Dit betekent dat hij tien maanden celstraf krijgt, waarvan uiteindelijk dus zes maanden voorwaardelijk. Het voorwaardelijke deel dient als een stok achter de deur om de verdachte ervan te weerhouden opnieuw in de fout te gaan.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 01 Jul 2020 09:32:02 +0000
Read More

Ouderenorganisaties: ‘Lange wachttijd CBR leidt tot onveilige verkeerssituaties’

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Ouderenorganisatie KBO-PCOB pleit voor een rijbewijskeuring op basis van de verkeersrisico’s en niet op basis van leeftijd. Directeur Manon Vanderkaa ziet dat de keuring een discussiepunt is onder ouderen. Ondanks de administratieve rijbewijsverlenging voor senioren, ontvangt Vanderkaa veel klachten vanuit de achterban over de lange wachttijden bij het CBR. 
Om het CBR lucht te geven om de achterstand op het gebied van rijgeschiktheid en medische keuringen weg te werken, is het rijbewijs van 75+’ers vorig jaar administratief verlengd. Met dat verlengde rijbewijs mag niet in het buitenland worden gereden. In de politiek is zelfs alvast voorgesorteerd op nog een extra jaar administratieve verlenging, omdat bij het CBR het wegwerken van de achterstanden vanwege corona vertraging heeft opgelopen.

Dat de wachttijden flink op kunnen lopen, weet ook Alex van Scherpenzeel. Hij is beleidsadviseur Mobiliteit bij ouderenbond ANBO en ook betrokken bij een huidig onderzoek om de rijgeschiktheidskeuring bij het CBR te verbeteren. “Een lid van de ANBO had last van diabetes en werd tijdens het rijden niet lekker. Zijn buurman zag hem tegen een paaltje rijden en belde de politie. Vervolgens werd het rijbewijs van de man ingevorderd. Toen kwam hij in het keuringencircuit terecht: eerst naar de neuroloog, toen naar een internist en vervolgens nog een rijtest. De man was hierdoor al negen maanden zijn rijbewijs kwijt.”

Leeftijd

Volgens van Scherpenzeel werkt het huidige keuringssysteem niet. “De keuringen zijn sinds mensenheugenis al op basis van leeftijd. Bij een bepaalde leeftijd gaat men ervan uit dat je iets moet mankeren waardoor je niet meer aan het verkeer kan deelnemen. Dat uitgangspunt is antiek. Je laat heel veel mensen keuren, terwijl daar helemaal geen aanleiding voor is.” Ook Manon Vanderkaa van KBO-PCOB ziet verbeterpunten in het keuringssysteem. “Die leeftijd is discutabel. Iemand van 65 jaar kan ook minder rijgeschikt zijn, en die valt buiten de boot. De KBO-PCOB is daarom ook voor een keuring op basis van medische geschiktheid.”

Hoe dat er precies uit moet zien is nog niet duidelijk. “Er zijn meerdere varianten mogelijk,” aldus Mnon Vanderkaa. “Wij staan bijvoorbeeld niet negatief tegenover een meldplicht voor een arts.” Dan zou de arts een melding moeten doen bij de autoriteiten wanneer de patiënt rijongeschikt is. Ook Alex van Scherpenzeel ziet dat als een mogelijkheid. “Als je iets wilt doen om de verkeersveiligheid te verbeteren, dan ontkom je daar niet aan.”

Privacy

“Iedereen vindt van zichzelf dat hij of zij goed autorijdt. De vraag is of wij de verantwoordelijkheid aankunnen om onszelf te melden bij het CBR bij gezondheidsklachten. Dan kom je vanzelf uit bij de meldplicht voor artsen,” vertelt Van Scherpenzeel. Er zijn ook tegenstanders van die meldplicht. “Vaak is er dan kritiek vanwege de privacy. Maar als iemand onwel wordt achter het stuur en dat wordt gezien door een agent, dan doet die agent toch ook een melding bij het CBR? We hebben het wel over de verkeersveiligheid, wat is belangrijker?”

Volgens Vanderkaa moet het veel makkelijker kunnen. “Wat ik in het huidige systeem zie, is dat mensen twee keer worden gekeurd. Ze zijn bijvoorbeeld al onder behandeling bij een oogarts. Vervolgens vullen ze een formulier in en worden door het CBR opnieuw verwezen naar een oogarts.” Vanderkaa ziet wel een oplossing. “De patiënt zou het dossier in eigen handen moeten hebben en dit kunnen overdragen aan de hulpverlener naar keuze. Ik zou eigenlijk willen naar een persoonlijk patiëntendossier die je overal voor kan gebruiken. Op basis van die gegevens kan het CBR dan beoordelen of je rijgeschikt bent.”

“Niets is voldoende, elk keuringssysteem heeft zijn nadelen,” vertelt Ruud Bredewoud, hoofdarts bij het CBR. “Er zijn andere landen die meer nadruk leggen op een meldplicht voor artsen. De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) heeft in het verleden wel geadviseerd om een meldplicht voor artsen in te stellen, maar dat is er niet gekomen. In Nederland is zoiets, met de huidige kijk op dit soort zaken, ondenkbaar. Dat gaan artsen niet doen.” De situatie bij het CBR heeft volgens Bredewoud wel iets duidelijk gemaakt. “Nu het CBR zulke achterstanden heeft, is mij wel opgevallen dat er nog zoveel ouderen actief zijn in het verkeer. Je ziet hoe belangrijk de mobiliteit is. Daar mag je ook niet teveel aan gaan tornen door allerlei strenge regels te bedenken.”

Eerlijk invullen

Feit blijft dat er nog steeds veel ouderen wachten op hun rijbewijs. Volgens Van Scherpenzeel leidt dit tot verkeersonveilige situaties. “Het is leuk dat mensen kunnen blijven rijden door die administratieve verlenging, echter die keuringen hebben we niet voor niets.” Daarnaast is er nog een bijkomend probleem. “Door de huidige situatie bij het CBR wordt men niet getriggerd om de Gezondheidsverklaring eerlijk in te vullen. Mensen met diabetes hebben bijvoorbeeld toch de neiging om momenteel ‘nee’ in te vullen, zodat ze gewoon hun rijbewijs krijgen. Ze weten namelijk wat de consequenties zijn wanneer ze de vragenlijst wel eerlijk invullen: dan zijn ze maandenlang hun rijbewijs kwijt.”

Door: Marc Olde Kalter

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Redactie
Publicatie datum: Mon, 29 Jun 2020 08:16:53 +0000
Read More

Rapportage CBR aan de Kamer: ‘drie maanden vertraging’

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Eind dit jaar moeten de wachttijden van de divisies Rijgeschiktheid en de Klantenservice bij het CBR weer op normaal niveau zijn. Dat is drie maanden later dan op voorhand ingeschat. Het valt op te maken uit de maandelijkse rapportage van het CBR aan de Kamer. 
Sinds eind 2018 is de dienstverlening van de divisie Rijgeschiktheid Medisch en de afdeling Klantenservice van het CBR niet op orde. Begin september heeft het CBR een prognose gemaakt voor de divisie. Dat gebeurde voorafgaand aan het debat over de wantoestanden in de Tweede Kamer. In de prognose zijn drie scenario’s doorgerekend (worst case, base case en best case) ten aanzien van de ontwikkeling van de dienstverlening. Het base case scenario is het scenario dat door het CBR wordt gezien als het meest waarschijnlijke scenario, dat houdt in dat medio 2020 de boel op de rit moet zijn.

Die base case is geen haalbare kaart meer, is nu te lezen in de rapportage. Dat bevestigde CBR-directeur Pechtold eerder al tegenover RijschoolPro. Vanwege de coronacrisis heeft het rijvaardigheidsbureau zo’n drie maanden vertraging opgelopen.

Minder rijbewijskeuringen door coronacrisis

In de begeleidende Kamerbrief staat: “Het aantal verlopen rijbewijzen is in mei gestegen ten opzichte van de maand april. Als gevolg van het verbod op het uitoefenen van contactberoepen werden er in de periode 16 maart tot 11 mei minder rijbewijskeuringen gedaan en zijn er bij het CBR minder keuringsverslagen ingediend. Dit had tot gevolg dat op een groot aantal verlopen rijbewijzen door het CBR geen besluit genomen kon worden.”

De afgelopen periode is het aantal keuringen geleidelijk aan weer opgelopen. Hoe het aantal verlopen rijbewijzen zich verder ontwikkelt is sterk afhankelijk van de mate waarin keuringsartsen en medisch specialisten de ontstane achterstand gaan inlopen.

Het aantal gezondheidsverklaringen dat in mei werd ingediend is gedaald in vergelijking met april. Daarnaast is het aantal genomen besluiten door het CBR hoger dan het aantal ingediende gezondheidsverklaringen wat resulteerde in een daling van de werkvoorraad.

Drie maanden later

De verwachting van het CBR op dit moment is dat deze een kwartaal later dan geprognosticeerd en daarmee dus in het eerste kwartaal van 2021 weer op een genormaliseerd niveau komt.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 30 Jun 2020 09:02:14 +0000
Read More

Groot tekort aan rijinstructeurs in Vlaanderen

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Heel wat Vlaamse rijscholen hebben openstaande vacatures voor rijinstructeurs. Er zijn nu ongeveer driehonderd vacatures, naar verwachting loopt dat aantal op naar duizend. Het tekort heeft vooral te maken met de toenemende vraag naar rijschoolopleidingen en door vergrijzing in de sector. Wie instructeur wil worden, kan vanaf juli een online opleiding volgen.
De Vlaamse minister van Mobiliteit, Lydia Peeters van Open Vld, ondersteunt de zoektocht naar nieuwe instructeurs en onderstreept hun belangrijke rol binnen de verkeersveiligheid. “Een kwaliteitsvolle rijopleiding begint bij de basis en daarvoor heb je goed opgeleide instructeurs nodig. Daarom gaan we onderzoeken welke initiatieven we kunnen nemen om voor een vlotte en kwalitatieve instroom te zorgen. Instructeurs spelen immers een cruciale rol in ons streven naar een betere verkeersveiligheid”.

De instructeur als coach

Het geven van rijles gaat veel verder dan enkel de voorbereiding voor het rijexamen, lesgevers coachen hun kandidaten om op een verantwoordelijke manier deel te nemen aan het verkeer. Instructeurs worden ook ingezet om verkeersveiligheidsprojecten en terugkommomenten te geven. Daarnaast moeten zij tijdens lesmomenten ook de nodige aandacht schenken aan de technologische ontwikkelingen van een voertuig en hoe de kandidaten hier op een correcte manier mee moeten omgaan.

De sector kampt eveneens met een tekort aan instructeurs voor de vrachtwagen- en busopleidingen. Bovendien is het beroep van vrachtwagenchauffeur al jaren een knelpuntberoep waardoor de druk op de rijscholen toeneemt om meer chauffeurs op te leiden. De relevantie van een instructeur voor de arbeidsmarkt is dus groot, zeker nu de huidige coronacrisis heeft aangetoond dat transport een cruciale sector is. Er is ook een tekort aan motorlesgevers door de grote vraag naar motoropleidingen. De motor is ook in Vlaanderen een steeds vaker gekozen alternatief voor het woon-werkverkeer.

Omscholing

Wie in Vlaanderen instructeur wil worden dient zich eerst om te scholen en examens (schriftelijk en mondeling) af te leggen bij de overheid (Departement Mobiliteit en Openbare Werken Vlaanderen). Verschillende opleidingsverstrekkers geven binnenkort opleidingscursussen. Zo starten er vanaf juli online opleidingen en vanaf begin september worden op verschillende locaties in Vlaanderen de opleidingen aangevat. Ieder cursustraject wordt voorafgegaan door een vrijblijvende infosessie waarbij geïnteresseerden een volledige uiteenzetting krijgen over het profiel van instructeur, de wettelijke voorwaarden, de opleidingscursus, stage, tewerkstellingsmogelijkheden en verloning.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 30 Jun 2020 08:06:54 +0000
Read More

Verkoop speed pedelecs in de lift, snelle fiets blijkt steeds gewilder

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Speed pedelecs zijn populair en verkopen als warme broodjes. Dat blijkt uit cijfers van VWE Automotive. In 2019 zijn de verkoopcijfers van nieuwe speed pedelecs in ons land met 32% gestegen. Dit jaar groeien de verkopen nog sterker.
In de eerste vijf maanden werden er 2.086 nieuwe speed pedelecs verkocht. Dat zijn er 567 meer dan over dezelfde periode vorig jaar; een groei van 37%. Recordmaand was april 2020, toen er 472 van deze snelle fietsen zijn verkocht.

De twee belangrijkste redenen achter deze groei zijn de nieuwe regels voor een ‘fiets van de zaak’ en daarnaast dat mensen door de coronapandemie het openbaar vervoer vermijden. Een speed pedelec kan een goed alternatief zijn voor het openbaar vervoer, de auto of een andere tweewieler, ook voor het woon-werkverkeer. Met een speed pedelec kunnen namelijk snelheden tot 45 kilometer per uur worden bereikt, zodat ook langere afstanden snel kunnen worden afgelegd op ‘de fiets met een kenteken’.

Fiets van de zaak

Sinds 1 januari gelden er nieuwe, eenvoudigere regels voor een ‘fiets van de zaak’. Tegen een bijtelling van 7% van de nieuwprijs kan een werknemer zowel zakelijk als privé gebruikmaken van een door de werkgever ter beschikking gestelde speed pedelec of andere fiets. Dit lijkt effect te hebben op de verkopen. Verkopen aan bedrijven stegen namelijk met 50%.

Het aandeel van zakelijke kopers ligt nu op 15% van alle nieuw verkochte speed pedelecs. Verkopen aan particulieren stegen dit jaar met 35%. De particulieren die de meeste speed pedelecs kopen, zijn mensen in leeftijd van 46 tot 55 jaar oud. De verkoopstijging dit jaar bevindt zich in een bredere leeftijdsgroep; tussen de 36 en 65 jaar.

Zuid-Holland is koploper

In Zuid-Holland worden de meeste speed pedelecs verkocht. In de eerste vijf maanden van dit jaar waren dat er al 358; de helft meer dan vorig jaar. De groei blijkt het sterkste in de landelijke provincies. In Friesland zijn verkopen dit jaar verdubbeld, in Zeeland bedroeg de groei maar liefst 139%. De plaats waar de meeste speed pedelecs worden verkocht is nog steeds Amsterdam; 60 fietsen dit jaar en dat is minder dan de 69 die er in de eerste vijf maanden van 2019 werden verkocht.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Fri, 26 Jun 2020 09:19:28 +0000
Read More