Category Archives: VerkeersPro

Rijscholen moeten premiekorting oudere werknemer gaan voorfinancieren

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Het loonkostenvoordeel voor oudere en arbeidsgehandicapte werknemers wordt voortaan niet meer per maand uitbetaald aan werkgevers, maar pas na afloop van het jaar. Voor rijscholen betekent dit dat ze bedragen tot wel 6.000 euro per werknemer per jaar moeten voorfinancieren. Alhoewel het merendeel van de instructeurs in de rijschoolbranche in zelfstandig verband werkt, zijn er ook rijscholen die wél instructeurs boven de 56 jaar of arbeidsgehandicapten in loondienst hebben.

De premiekortingen voor oudere en arbeidsgehandicapte medewerkers worden elke maand meegenomen in en verrekend met de loonaangifte. Deze werkwijze is per 1 januari 2018 komen te vervallen. Het huidige voordeel van de snelle uitkering van de premies moet plaatsmaken voor een meer solide systeem, waarbij achteraf geen fouten hoeven te worden hersteld. Eerst controleren, dan pas uitkeren.

Die medaille heeft dus ook een keerzijde. Als het om de regeling voor loonkostenvoordeel gaat, kunnen werkgevers voor oudere en arbeidsgehandicapte medewerkers tot 6.000 euro per jaar per persoon terugkrijgen. Het scheelt nogal of dit in maandelijkse delen wordt verrekend of dat dit bedrag voor een heel jaar moet worden voorgefinancierd. Sterker nog: de eerste uitkering in de nieuwe opzet vindt pas in juli 2019 plaats.

Voor- en nadelen

Het nieuwe systeem moet ervoor zorgen dat de administratieve lasten van werkgevers verminderen. Werkgevers moesten voorheen zelf het recht op de premiekorting en de duur ervan vaststellen en ingewikkelde berekeningen maken omtrent de hoogte van de premiekortingen. Nu hoeven werkgevers alleen nog een vinkje te plaatsen als zij recht hebben op een loonkostenvoordeel.

Volgens Paul de Waal, woordvoerder bij Bovag, heeft de nieuwe regeling ook een negatief effect. Het kan een reden zijn voor werkgevers om oudere werknemers of werknemers met een beperking niet aan te nemen. “Daarnaast zorgt deze complexiteit van regelingen nu voor een extra drempel om de premiekortingen toe te kunnen passen.” De Waal concludeert dat de wetswijziging, hoewel niet bedoeld, gaat zorgen voor meer problematiek bij de verzilvering van de premiekortingen, en een kwetsbare marktpositie voor ouderen en arbeidsgehandicapten.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Mon, 08 Jan 2018 10:14:01 +0000
Read More

‘Zie ons als de persoon die tijdens een werkoverleg lastige vragen stelt’

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Het begon zo’n anderhalf jaar geleden als een Facebook-groep die in verzet kwam tegen de sanctie op praktijkbegeleiding. Het afgelopen jaar is de Landelijke Beroepsgroep Kwaliteitsbevordering Rijschoolbranche (LBKR) uitgegroeid tot een steeds professioneler wordende stichting die veel verder kijkt dan het schrappen van de sanctie. Voorzitter Jos Post schreef op verzoek van RijschoolPro een nieuwjaarscolumn. Hij beschrijft onder meer de rol die de LBKR wil spelen.

COLUMN – Op het moment dat ik dit schrijf is het alweer nieuwjaarsdag. 
Ik ben al wel tien keer begonnen met schrijven, negen keer dus ook weer gestopt. 

Ik wil vooral een positief verhaal schrijven want we leven al genoeg in een negatieve wereld. Zo ook in de rijschoolbranche, we zouden met elkaar ook de positiviteit kunnen zoeken.

Zie de rijschoolwereld eens door een andere bril, we zijn één grote organisatie met elkaar. In ieder groot bedrijf zijn er normaliter diverse afdelingen, als deze afdelingen niet goed met elkaar samenwerken, komen er klachten. Dit kun je ook vertalen naar onze branche.

We willen de zaak scherp houden

Vanuit de directie (de politiek) wordt er dan uiteindelijk (als het uit de hand dreigt te lopen) aan de touwtjes getrokken om alles weer recht te breien. Dit laatste wil je niet. 

In de meeste organisaties worden per afdeling werkoverleggen gehouden. Werkoverleggen zijn ervoor om mogelijke problemen snel boven tafel te krijgen en gericht oplossingen hiervoor te zoeken.

In deze werkoverleggen zijn meestal dezelfde mensen aan het woord. Ook zit er wel vaak iemand bij die lastige vragen stelt. Deze persoon wordt dus ook vaak als vervelend gezien. Maar voor een bedrijf zijn dit zeer waardevolle mensen, want deze mensen houden de zaak scherp!

 Zie het LBKR maar even als die lastige persoon. Dit is dus positief want wij willen de zaak scherp houden!

We moeten ophouden met moddergooien

Wij waren er niet geweest als we tevreden waren met hoe alles in zijn werk gaat. Guido Weijers bracht me er er gisteravond weer op, het was de uitspraak van de oud-burgemeester van Amsterdam: zorg goed voor de stad en voor elkaar. Hier zouden we van moeten maken: zorg goed voor de branche en voor elkaar.

Ik denk dat we moeten ophouden met moddergooien, we moeten de dialoog voeren. Alleen zo komen we verder en kunnen we laten zien dat we eigenlijk allemaal hetzelfde willen, een gezonde branche met goede voorwaarden voor een ieder met goede wil!

Voor iedereen wens ik dan ook zowel privé als zakelijk een fantastisch 2018!

Jos Post, voorzitter LBKR

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van RijschoolPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 05 Jan 2018 13:18:26 +0000
Read More

Aantal 18-jarigen daalt komende twintig jaar

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Het aantal 18-jarigen in Nederland daalt de komende twintig jaar met zo’n 14 procent. Momenteel zijn er circa 208.000 jongeren van deze leeftijd, in 2038 is dit aantal gedaald naar 187.000. Dat blijkt een prognose van het CBS die onlangs is geactualiseerd. Hoewel de totale bevolking stijgt, blijft het aandeel jongeren afnemen. Limburg is de meest vergrijsde provincie.

Tot 2021 is het aantal 18-jarigen stabiel, met zelfs een lichte stijging tot 211.000. Daarna zal dit aantal gedurende twintig jaar dalen. Hoewel het nog ver weg is, verwacht het CBS vanaf 2038 wel weer een lichte stijging van deze leeftijdsgroep.

Migratie en geboorte

Voor de komende jaren verwacht het CBS dat de bevolking van Nederland nog doorgroeit. In 2060 telt Nederland 18,4 miljoen inwoners. Internationale migratie speelt een belangrijke rol: alleen al het afgelopen jaar was ruim vier vijfde van de bevolkingsgroei afkomstig van buitenlandse migratie.

Een veel kleiner deel van de bevolkingsgroei, bijna een vijfde, is afkomstig van natuurlijke aanwas (geboorte minus sterfte). Deze is al een aantal jaren laag. De lage natuurlijke aanwas heeft niet alleen te maken met een hogere sterfte, ook het aantal geboorten is naar verhouding laag. De verwachting is dat er in 2017 zelfs minder kinderen geboren zijn dan ten tijde van het vorige dieptepunt midden jaren tachtig.

Verschillen per provincie

Het Nederlands Jeugdinstituut berekende het percentage jeugd per provincie. De meeste kinderen en jongeren wonen in Zuid-Holland, gevolgd door Noord-Holland. Deze provincies hebben in totaal ook het hoogste bevolkingscijfer. Relatief gezien is Flevoland de ‘jongste’ provincie: 32 procent van de inwoners is jonger dan 25 jaar.

Groningen, Overijssel en Utrecht hebben met circa 30 procent iets meer kinderen en jongeren dan het landelijk gemiddelde van bijna 29 procent. De meest vergrijsde provincie is Limburg, waar ruim 25 procent van de bevolking onder de 25 jaar is.

Lees ook: Steeds minder jongeren in bezit van een auto

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Fri, 05 Jan 2018 11:20:31 +0000
Read More

‘Rijschoolbranche gegijzeld door ouderwetse wet- en regelgeving’

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Een jaar geleden keek de Utrechtse rijschoolhouder Ernest Alvares van Veronica Verkeersschool op verzoek van RijschoolPro naar het niveau van innovatie binnen de rijschoolbranche. Aanleiding was de Paul Nouwen aanmoedigingsprijs die Alvares kreeg vanwege zijn inzet op het gebied van vernieuwing. Nu blikt hij terug op het afgelopen jaar. Zijn boodschap is duidelijk: als het kabinet wil voldoen aan de milieudoelstellingen, zijn er nog heel wat stappen te zetten in de rijschoolbranche.

Ernest Alvares noemde het vorig jaar de ‘paddentrek’ naar het CBR: rijschoolhouders die hun rijles volledig afstemmen op de normen van het CBR. Die paddentrek is een jaar later niet veranderd, meent Alvares. “Dat kun je de rijschoolhouders niet eens kwalijk nemen: de kwaliteit en innovatie binnen de rijschoolbranche is namelijk afhankelijk van de norm die het CBR, oftewel het ministerie stelt.” En die norm is over zijn houdbaarheidsdatum heen, vindt de ondernemer.

Dat de automaatcode eraf moet, vindt Alvares niet meer dan vanzelfsprekend. De code maakt het er voor leerlingen niet aantrekkelijker op om te kiezen voor een elektrische rijopleiding. Wie zijn rijbewijs haalt in een automaat, mag immers niet in een handgeschakelde auto rijden. “Natuurlijk moet die code eraf. Sterker nog, ik vind dat we moeten werken naar nieuwe categorieën: geen handgeschakeld en automaat maar fossiel en elektrisch. Waarbij de elektrische auto de norm wordt. Dat de code voor automaat er afgaat, is dan een logisch gevolg. Nu is de fossiele auto nog de standaard. Mijn rijinstructeurs mogen het niet meer hebben over automaat of handgeschakeld. Wanneer we deze termen blijven gebruiken, blijven we ook in het oude patroon hangen.”

Het CBR moet eisen dat examenauto’s niet ouder mogen zijn dan drie jaar

Zijn idee: stel een milieunormering op. “Het CBR zou bijvoorbeeld moeten eisen dat examenauto’s niet ouder mogen zijn dan drie jaar, dan stapt de branche vanzelf over op elektrische auto’s. Nu is er geen enkele eis. Hoe wil het kabinet dan ooit aan zijn milieudoelstellingen voldoen?” In België bestaat deze regel overigens al, daar mogen lesauto’s niet ouder zijn dan drie jaar.

Uitreiking Paul Nouwen Aanmoedigingsprijs aan Ernest Alvares

Een ander voorbeeld is de Rijprocedure. Die moet op de schop, vindt Alvares: “Er staat werkelijk niets in over elektrische auto’s of automaten.” Onbegrijpelijk, vindt de rijschoolhouder, die zelf over meerdere elektrische lesauto’s beschikt. Veronica biedt sinds begin 2016 een elektrische rijopleiding aan. Deelnemers volgen hun opleiding na een reeks simulatorlessen in een elektrische auto. Een belangrijk deel van het pakket is dat een leerling direct onderdeel wordt van een deelautoplan in Utrecht. Vanwege deze opleiding kreeg Alvares eind 2016 de Paul Nouwen aanmoedigingsprijs.

Vorig jaar constateerde de Utrechtse rijschoolhouder al dat examinatoren nauwelijks vragen kunnen stellen over elektrische voertuigen. “Ze hebben geen idee waarom mijn leerlingen koelvloeistof moeten controleren, dat ze een laadkabel bij zich moeten hebben en wanneer de auto aan de AC- en wanneer aan de DC-lader moet.” Dat is volgens hem nog steeds niet veranderd. En ook dit jaar is er nog geen laadpaal bij een CBR-examenlocatie geïnstalleerd.

“Als er niks verandert, is het voor mij als ondernemer ook niet interessant om door te gaan met elektrische voertuigen. Sterker nog: ik overweeg te beginnen met de Brakke Bak: een rijopleiding in een oude, fossiele auto die net door de apk heen kan.”

Goedwillende rijschoolhouders zitten klem, want het CBR neemt ouderwetse rijexamens af

Kijkend naar de plannen van de brancheverenigingen om de kwaliteit in de branche te verbeteren, vindt hij dat er te veel gericht wordt op de probleemgevallen, terwijl er volgens Alvares veel goedwillende rijschoolhouders zijn die open staan voor innovatie en verbetering. “Maar zij zitten klem want het CBR neemt ouderwetse rijexamens af. Alle specialisten staan toe te kijken hoe de patiënt overlijdt op de operatietafel. Met andere woorden: iedereen zit op iedereen te wachten.”

Ernest Alvares. foto: Piet Prins

Alvares lijkt nooit stil te zitten. Met ludieke acties weet hij wel een paar keer per jaar de aandacht te trekken. Denk aan het het opleiden van meer dan 10.000 militairen, het organiseren van de VIVA Motordagen met ruim 2.500 dames op een motor of de rijbewijsvakanties waarbij leerlingen duizenden kilometers maken in Roemenië. Zijn nieuwste project is de cursus ‘Ik les 100 procent zelfrijdend’, waarmee hij leerlingen lesgeeft in Opel Astra’s die zijn uitgerust met talloze rijondersteunende functies zoals rijstrookassistentie, automatisch inparkeren of adaptive cruise control.

Hiermee wil Alvares niet alleen collega’s aan het denken zetten, maar zet hij het CBR ook min of meer onder druk. Sinds 1 januari 2016 mogen praktijkexamenkandidaten ondersteunende systemen op vrijwillige basis in de auto gebruiken tijdens het praktijkexamen B. Over het gebruik van ADAS in het rijexamen meldt het CBR: ‘Systemen die de rijtaak overnemen zoals park assist, zijn niet toegestaan. De examinatoren van het CBR zijn hier eind 2015 op getraind.’ Volgens Alvares spreekt het CBR geen duidelijke taal als het gaat om de definitie van de ‘rijtaak’. In de instructeursboeken van uitgever Verjo wordt de rijtaak in vijf hoofdrijtaken omschreven: voorbereiden en afsluiten verkeersdeelname, stromen, kruisen, zijdelings verplaatsen en manoeuvreren.

“Er is geen enkel rijondersteunend systeem dat het volledig overnemen van de rijtaak nu mogelijk maakt. Sterker nog, al zou dit bestaan dan is dit wettelijk verboden om te gebruiken. Bij rijondersteuning behoud je nog altijd de controle over het voertuig.”

Voor een instructeur is ADAS niet alleen leuk, het is ook een handig lesmiddel

Het CBR doet momenteel onderzoek naar gebruik van ADAS in het praktijkexamen. De Utrechtse rijschoolhouder is verbaasd dat er vanuit het CBR nog nooit iemand is komen informeren naar zijn ervaring met deze systemen. “In de branche zit heel veel kennis, er zijn collega-rijschoolhouders met veel specialismen. Waarom werken we hier niet samen in? Overigens merk ik wel dat de directie dit graag wil, maar de uitvoering blijft achter. Anderzijds schuilt het CBR achter het argument dat het slechts een uitvoerend orgaan is en de regels niet bepaalt. Als dat de insteek is, zal er niks veranderen.”

De nieuwe auto is ICT-gestuurd, meent hij. Opleiden gaat daarom niet alleen maar over verkeersinzicht, maar ook over het beheersen van systemen. Bovendien is ADAS volgens Alvares heel goed toe te passen in de rijles. “Ik zet ADAS al vanaf de eerste rijles in. Voor een instructeur is het niet alleen leuk, maar het is ook nog eens een handig lesmiddel.” Binnenkort leggen zijn leerlingen hun rijexamen af. Dan is het de vraag hoe het CBR omgaat met de wijze waarop de examenkandidaten gebruikmaken van de rijondersteuning.

RijschoolPro gaf het CBR de gelegenheid te reageren op dit artikel. Een woordvoerder hield het bij de volgende verklaring: “Voor het CBR gaat het niet om een definitie van een rijtaak, maar om het volgende: ‘Systemen die het rijden van de automobilist overnemen, blijven verboden tijdens het examen.’”

Lees ook: ‘Maak je niet schuldig aan paddentrek naar het CBR’

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van RijschoolPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 04 Jan 2018 10:10:42 +0000
Read More

‘Slagingspercentages rijinstructeursopleidingen zeggen niet alles’

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

2018 wordt het jaar van de cijfers, is de voorspelling van IBKI-directeur Jim Schouten. In zijn nieuwjaarscolumn op RijschoolPro vertelt Schouten over het belang van een goede onderbouwing wanneer er maatregelen komen om de rijschoolbranche te professionaliseren.

COLUMN – Het nieuwe jaar is begonnen. Over een tijdje volgen ook de cijfers over het inmiddels oude jaar. Hoe belangrijk zijn al die cijfers eigenlijk? En voor wie?

Over een maand staan de actuele slagingspercentages van de WRM-opleiders op de IBKI-site. Op verzoek van de brancheverenigingen vermelden we dan alle opleiders met meer dan 25 WRM-examens per jaar (de afgelopen jaren vanaf 100 WRM-examens per jaar). 25 WRM-examens is een handjevol rijinstructeurs.

Wat betekenen die slagingspercentages per opleider eigenlijk? Heel eerlijk gezegd: we weten het niet. Om te beginnen wordt ongeveer de helft van de examens niet geboekt door een opleider, maar door de kandidaat. Dat kan en mag. Ons beeld is wel dat sommige opleiders liever niet in beeld komen met hun slagingspercentage. Als grotere opleiders niet in de lijst voorkomen, is dat opvallend.

Vraag brancheverenigingen naar hun ervaringen met WRM-opleiders

Daarnaast kan net als bij rijexamens meespelen dat kandidaten graag zo snel mogelijk op (her)examen gaan, terwijl ze daar eigenlijk nog niet aan toe zijn. Daar heeft een opleider maar beperkt invloed op.

Die slagingspercentages zeggen dus niet alles. Hoe kom je er dan achter wat een goede WRM-opleider is? Wij denken dat de brancheverenigingen via hun leden best een beeld hebben van de verschillende opleiders. Vraag hen of collega-rijinstructeurs naar hun ervaringen!

Binnenkort weten we weer hoe tevreden de examendeelnemers waren over IBKI. Voorspelling: gemiddeld een 7,69. Is dat goed? Nee, want het is geen 8. Jawel, want ook iedereen die zakte mocht zijn mening geven en hun oordeel is al snel een punt lager. Wij halen nog de meeste ‘winst’ uit het nabellen van kandidaten die een zeer uitgesproken toelichting gaven op hun rapportcijfer. Zij zijn verrast dat we bellen en tonen na afloop vaak meer begrip. Niet heel efficiënt, zegt u? Klopt, een online-enquête kost bijna niets. En zien we dat dan terug in de cijfers? Vast niet. Maar voor die mensen was het waardevol.

Het gaat om maatregelen die ruim 14.000 rijinstructeurs raken

2018 zal voor IBKI ook wel een jaar van cijfers worden. Eind 2017 zijn van verschillende kanten aanbevelingen opgesteld voor de verbetering van de WRM. IBKI zal daarover adviseren. Waar mogelijk zullen we die adviezen onderbouwen met cijfers. Dat zal nog niet meevallen, want veel cijfers zijn niet bekend.

Op zichzelf is er natuurlijk niets mis mee om op het gevoel keuzes te maken. Echter, het gaat steeds om maatregelen die ruim 14.000 rijinstructeurs raken. Zeker wanneer maatregelen extra kosten met zich meebrengen, is het goed om ook een concreet beeld te hebben van de omvang van het probleem. En van de mate waarin de maatregel het probleem oplost. Dan kunnen cijfers wel handig zijn.

Jim Schouten, directeur IBKI

Wil je ook elke week de gratis nieuwsbrief van RijschoolPro ontvangen? Vul hier jouw e-mailadres in:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Thu, 04 Jan 2018 10:00:01 +0000
Read More

Tesla bestverkochte elektrische auto, e-Golf op derde plaats

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

De bestverkochte elektrische auto’s van 2017 in Nederland zijn de Tesla Model S en de Tesla Model X. Dat blijkt uit cijfers van voertuiginformatiebedrijf VWE Automotive. De derde plaats is voor de e-Golf, de elektrische versie van Volkswagens compacte middenklasser. Ten opzichte van het aantal verkochte benzine- en dieselauto’s blijft het aandeel auto’s met elektrische aandrijving overigens wel klein.

In totaal werden er vorig jaar 1.683 exemplaren van de Tesla Model S verkocht in Nederland. Daarmee is de volledig elektrische sedan van de Amerikaanse fabrikant de populairste ev van het moment. De Tesla Model X volgt op de tweede plaats; in 2017 werden er 1.043 op kenteken gezet. Het bedrijf van topman Elon Musk is hiermee op het gebied van elektrische auto’s op dit moment koploper in Nederland. Beide modellen kunnen met een volle batterij zo’n vierhonderd kilometer vooruit.

Na de twee Tesla’s volgt Volkswagen met de elektrische uitvoering van de Golf. Daarvan werden er 895 verkocht. De Hyundai Ioniq volgt met 883 registraties. BMW verkocht 785 exemplaren van de compacte i3, achternagezeten door de Renault Zoe (650). De Nissan Leaf verliet 512 keer de showroom. De Opel Ampera-e (179), de elektrische versie van de Kia Soul (74) en de Volkswagen e-Up (71) zijn de overige modellen in de toptien.

Renault Clio

Ten opzichte van het totaal aantal verkochte auto’s blijft het aandeel elektrische modellen relatief klein. Auto’s met een benzine- of een dieselmotor voeren de lijst aan. Uit een prognose van Bovag en RAI Vereniging blijkt dat er in 2017 414.538 nieuwe auto’s geregistreerd zijn, wat neerkomt op een stijging van 8,4 procent ten opzichte van 2016. De Renault Clio is koploper met 11.780 verkochte auto’s, gevolgd door de Volkswagen Golf (11.146) en Volkswagen Up (10.851).

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Wed, 03 Jan 2018 11:45:04 +0000
Read More

‘We blijven doorgaan, omdat we resultaat zien’

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Werken aan een gezonde branche. Een mooi streven, maar hier is wel veel tijd en energie voor nodig. Op verzoek van RijschoolPro schreef Ruud Rutten vanuit zijn FAM-voorzitterschap een nieuwjaarscolumn. Over passie, respect en samenwerking. 

COLUMN – Mijn eerste column van het nieuwe jaar wil ik graag wijden aan de drive die iemand moet hebben om bestuurder te worden van een belangenorganisatie. Ik las voor de feestdagen de column van Peter van Neck. Peter die na vele jaren afscheid neemt als voorzitter van de VRB.

Respect, denk ik dan. Groot respect voor iemand met zo’n drive op zijn leeftijd. Vele uren, vele vergaderingen hebben wij samen doorgebracht. Lief en leed gedeeld maar altijd was Peter er weer bij. Daar waar iedereen gewoon doorgaat om zijn bedrijfje draaiende te houden reden Peter en vele anderen het land door om iets te bereiken voor onze branche.

Dit noem ik nou drive hebben. Dit is passie voor de branche.

Chapeau Peter, ik weet hoe moeilijk het af en toe geweest is. Zonder in detail te treden weet ik wat er af en toe door jou heen ging. Verdriet, pijn, machteloosheid. Maar doorgaan en genieten van de succesjes. Na een lange dag vergaderen zei ik vaak: ‘Peter zullen we nog een bakkie doen?’. ‘Nee Ruud, ik moet gaan rijden want ik heb straks nog twee uur rijles staan’. Dit noem ik nou drive hebben. Dit is passie voor de branche. En dat is wat de gezamenlijke brancheorganisaties momenteel doen.

Dit kost tijd, heel veel tijd. En dit kost energie, heel veel energie. Maar toch blijven wij doorgaan. Waarom? Omdat wij elkaar gevonden hebben. Omdat wij het samen doen. En omdat wij resultaat zien. Resultaat in de samenwerking. Ondanks dat wij soms andere belangen hebben vanwege de structuur van ieders club. Ook wij voelen het respect groeien. Respect van onze samenwerkingspartners zoals het CBR, CCV, IBKI, ministerie enzovoort, maar ook van onze leden. En zelfs van de niet-leden maar goed willende opleiders in het land voelen wij de waardering stijgen. Waarom? Omdat deze bestuurders zich inzetten voor de branche.

Geloof mij, dit is een gevecht.

En niet alleen maar voor hun eigen cluppie maar voor het totaal. Er wordt enorm veel energie gestoken om samen met bovengenoemde partijen tot een gelijk speelveld te komen. Om het eenieder die goed bezig is met zijn vak makkelijker te maken en beter te belonen. Geloof mij, dit is een gevecht. Een gevecht van twee stappen vooruit en weer een terug.

Op het moment dat ik dit schrijf is het jaar 2018 nog kakelvers. Ik realiseer me dat ik dit jaar 40 jaar in dit mooie vak zit. 40 jaar verkeersveiligheid. Dit heeft ook van mij veel gevergd. Want ook ik moet het hebben van mijn passie voor deze mooie branche. Passie, enthousiasme, geloof en vertrouwen in elkaar. Ook ik geniet nog steeds van de kleine dingen binnen mijn bedrijf en de branche.

Maar wat zou ik genieten als we in mijn 40ste jaar in deze branche eindelijk een groot succes konden boeken voor ons allen. Wat zou ik genieten als we het glas konden heffen met alle bovengenoemde partijen en met U Allen op een gezonde branche. Een branche waar we trots op mogen zijn. En een branche waar iedereen krijgt wat hem toekomt.

Ik hoop dat ik dan nog een keer met Peter het glas mag heffen. Hij verdient het.

Ruud Rutten, voorzitter brancheorganisatie FAM

Bron: Verkeerspro
Auteur: Nadine Kieboom
Publicatie datum: Wed, 03 Jan 2018 10:52:37 +0000
Read More

Taakstraf geëist voor rijinstructeur die leerlinge (17) betastte

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Een 46-jarige rijinstructeur hangt een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden en een taakstraf van 120 uur boven het hoofd. Hij zou in juni 2017 een minderjarige leerlinge hebben betast en gekust. Die straf eiste de Officier van Justitie (OvJ) afgelopen dinsdag in de rechtszaak tegen de verdachte. Het voorval vond plaats op de parkeerplaats van het CBR in Leeuwarden toen het meisje het inparkeren oefende. De rechter doet op 23 januari uitspraak.

De situatie escaleerde toen het meisje op aanraden van de rijinstructeur extra lessen nam om ‘bijzondere verrichtingen te oefenen’, zo stelt de Leeuwarder Courant. “We kwamen ineens dicht met de hoofden bij elkaar en begonnen te zoenen”. De rijleraar greep de leerlinge vervolgens bij de borst en schaamstreek.

Toespelingen

De rijinstructeur had in de weken voorafgaand aan het voorval intensief contact met de leerlinge. De rijinstructeur reageert koel en noemt de interactie ‘slechts grappen en grollen’. “Ik pak je gewoon vol op de mond” is een van de toespelingen, en dit is volgens de OvJ nog een van de onschuldigste berichten.

De verdachte heeft spijt, laat hij weten tijdens de behandeling van de zaak. “Ik weet oprecht niet hoe het heeft kunnen gebeuren. Het zal nooit weer gebeuren”. De rijinstructeur wil camera’s in zijn lesauto hangen om het professionele contact te waarborgen. “Alleen liggen die camera’s nog moeilijk vanwege privacy en zo, heb ik me laten vertellen”, aldus de rijinstructeur.

Uitspraak

De rechtbank in Leeuwarden doet op 23 januari uitspraak in de zaak. De OvJ eist een taakstraf van 120 uur, een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie maanden, en een meldplicht bij de reclassering en ambulante begeleiding.

De advocaat van de verdachte heeft de rechtbank gevraagd rekening te houden met de Verklaring omtrent Gedrag, die de verdachte nodig heeft om zijn beroep uit te blijven oefenen. Of de rechter daarin meegaat is de vraag. Het slachtoffer gaf aan: “Ik heb aangifte gedaan zodat de man niet meer slachtoffers maakt.” De OvJ noemt het ‘misbruik van gezag’, en stelt dat de verdachte de leraar-leerling-verhouding niet had mogen misbruiken.

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Tue, 09 Jan 2018 15:13:40 +0000
Read More

Jongste touringcarchauffeur van Nederland: met de paplepel ingegoten

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Met zijn 18 jaar is Jesse Mulder uit Almere de jongste touringcarchauffeur van Nederland. Al zijn hele leven wil hij niets anders worden. Nee, niks is meer spannend voor hem. In alle soorten en maten bussen heeft hij al gereden. Amper twee uur nadat hij zijn busrijbewijs had, zat hij al achter het stuur van een bus van 15 meter lang – 3 meter langer dan een gemiddelde bus.

De weg op een uithoek van het industrieterrein van Almere-Buiten is smal: aan de ene kant staat een vrachtwagen stil, aan de andere kant zijn twee auto’s geparkeerd. Maar Jesse Mulder draait er zijn hand niet voor om: met gemak slalomt hij er met zijn 14 meter lange Scania Higer Touring bus tussendoor. “Ik maak mij niet zo snel druk’’, zegt hij met een lach vanachter het stuur. “Dit soort situaties zijn alleen maar leuk, beetje uitdaging.’’

Besef wel dat Jesse zijn busrijbewijs pas heeft sinds 12 september 2017 – één dag nadat hij 18 werd. Maar Jesse heeft alles onder controle. Je zou zo bij hem instappen voor een gezellig dagje uit – geen moment voel je je onveilig.

Londen

Dat komt vast doordat hij al zijn hele leven met bussen meerijdt. “Hij is er nog net niet in geboren’’, zegt zijn moeder Petra grappend vanaf de bank, thuis in Huize Mulder in Almere. Jesse steekt van wal. Hij weet het nog goed: hij was vijf en hij zat voorin bij zijn vader Erwin. Die reed heen-en-weer naar Londen met een Eurolines-bus, in opdracht van Bovo Tours, waar hij toen werkte. Heel vaak had pa Mulder dit soort ritjes naar Londen en jarenlang ging Jesse ieder weekend en iedere vakantie mee. Kaartjes checken, reisinformatie omroepen – Jesse deed het allemaal. Hij vond het geweldig, en de passagiers ook, zegt hij.

Dat Jesse touringcarchauffeur zou worden, dat stond dus vast. Voor hem in ieder geval. Anderen raadden het hem af. “Mijn leraren op de middelbare school zeiden: doe het niet, er is geen geen droog brood mee te verdienen.” Maar Jesse zette gewoon door – ook al was de weg zwaar.

Beveiliging

16 is Jesse als hij van de middelbare school komt. Twee jaar te jong om als buschauffeur te beginnen. “Ik moest een opleiding kiezen, dus werd het maar beveiliging.” Lang heeft hij het er niet naar zijn zin. “Na een week zei ik die al opleiding gedag.’’ Al snel heeft hij een alternatief: de opleiding tot logistiek teamleider. Een leer-werk-traject volgt hij: één dag school, vier dagen werken. Werken doet hij elders in Almere, bij een groothandel. Hij heeft het er goed naar zijn zin.

Maar het is ook flink buffelen op zijn werk: half vier ’s nachts beginnen en tot één uur ’s middags doorwerken – vier dagen in de week. Alleen volgt al snel een nieuwe tegenslag: Jesse wordt ontslagen. Zijn opleiding kan hij niet meer afmaken. Jesse baalt flink, maar zit niet bij de pakken neer en besluit in de tijd die rest maar post te gaan bezorgen.

Kriebelen

In de tussentijd heeft Jesse autorijlessen gevolgd. Daar mag hij op zijn 16,5-jarige leeftijd mee beginnen. De lessen gaan lekker: één dag na zijn 17de verjaardag heeft hij zijn rijbewijs. Het begint te kriebelen: over een jaar 18, denkt hij, bijna mag ik op de bus. In december van dat jaar neemt hij alvast een proefles én haalt hij zijn theorie-examen. “Het aftellen is begonnen, zo voelde het het’’, zegt Jesse.

De tijd schrijdt voort en eind augustus van dit jaar begint hij eindelijk aan zijn busrijlessen. Twee weken lang, meerdere uren per dag. “Ja, dat waren goed gevulde dagen’’, zegt Jesse droogjes. Hij heeft de tijd ook: zijn baan als postbode is flexibel. De rijlessen gaan opnieuw lekker. “De examinator zei: jou valt ook niks meer te leren’’, zegt ma Mulder trots. Jesse knikt. Maar helemaal van een leien dakje ging het niet, geeft hij toe. “Af en toe was ik wat te overmoedig, vond de instructeur. Dan moest hij mij spreekwoordelijk wat afremmen.’’ Maar die rust heeft hij inmiddels gevonden, benadrukt hij.

5.500 euro

Het idee is lang dat hij bij een groot touringcarbedrijf aan de slag gaat. Dat bedrijf zou de lessen voor een groot deel betalen – iets wat mogelijk was door een subsidie van het Fonds Scholing & Ordening voor het Besloten Busvervoer. Maar Jesse kan op het laatste moment tóch niet bij het bedrijf terecht. Hij heeft geen zicht op een baan én de subsidie vervalt. De 5.500 euro voor zijn rijopleiding moet hij dus zelf ophoesten. Opnieuw een flinke tegenvaller.

Maar Jesse blijft positief. Hij en zijn ouders zoeken op alle mogelijke manieren geld én vinden het. Ondertussen besluiten Jesse en zijn pa om zelf een bus te kopen.

Zijn pa werkt dan al lang niet meer bij Bovo Tours. Hij richtte in 2002 Tip Top Toers op. Hij liet zich vooral inhuren door touringcarbedrijven. Meer vrijheid hebben, dat was het idee. Maar met zoonlief erbij kan zijn bedrijf uitbreiden. Nét voor Jesse met lessen begint, kopen ze een bus – die Scania Higer. En nét na zijn rijexamen komt Jesse officieel bij het bedrijf. “Ik ben nu mede-directeur’’, zegt Jesse met een dikke grijns.

Idolaat

Jesses moeder vindt het reuze knap wat haar zoon voor elkaar bokst. “Ik loop over van trots. Ik ben helemaal idolaat. Hij doet het toch maar. Hij laat zich door niets en niemand tegenhouden.’’

Jesse is maar wat trots op zijn bus, vertelt hij vanachter het stuur. Uit 2011 komt hij, hij ruikt nog helemaal nieuw en heeft in verhouding nog maar weinig kilometers gereden. Bovendien stuurt hij lekker licht en de motor maakt weinig geluid. 57 plekken heeft hij. En er rijden er maar vier of vijf van met deze lengte in Nederland.

Allerlei soorten ritten maakt hij ermee. “Treinstremmingen doe ik veel – binnenkort een week lang’’, zegt Jesse. “En ik rij ook veel schoolklassen naar het zwembad.’’

Jesse Mulder in zijn touringcar. De tekst gaat verder onder de foto.

Jesse Mulder

Snel moet er een tweede bus bijkomen, vindt Jesse. Hij een bus, zijn vader een bus. Maar veel groter moet hun bedrijf niet groeien, vindt hij. “Het moet overzichtelijk blijven: twee man aan het stuur, meer niet. Dan kun je de reiziger voorop blijven zetten.’’

Kader wet- en regelgeving

Als het aan het kabinet ligt, kunnen jongeren al vanaf 17 jaar rijles volgen voor het rijbewijs D. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kwam onlangs dan ook met dit wetsvoorstel. Het wetsvoorstel wordt binnenkort voorgelegd aan de Tweede Kamer. Eerder werd de leeftijd voor het D-rijbewijs al verlaagd van 21 naar 18 jaar.

Lees ook: Leeftijdsgrens voor rijles bus naar 17 jaar

Bron: Verkeerspro
Auteur: Jan Pieter Rottier
Publicatie datum: Tue, 09 Jan 2018 07:07:50 +0000
Read More

Nieuwe speekseltest toont vermoeidheidsgraad aan

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Franse wetenschappers kunnen met behulp van een nieuwe speekseltest meten hoe moe een bestuurder is. De politie zet sinds 1 juli 2017 naast de alcoholtest ook al een bestaande speekseltest in bij een verkeerscontrole. Deze speekseltest kan cocaïne, opiaten, marihuana en methamfetamines herkennen. 

Naar schatting speelt bij ruim een kwart van de ongevallen vermoeidheid een rol, zo stelt het Belgische Verkeerskundig Vias Institute. Volgens het kenniscentrum biedt de nieuwe speekseltest perspectief. Het is in hun ogen een interessant middel om aan preventie te doen.

Proef

Zeventien proefpersonen sliepen twee dagen op rij weinig tot niet. De Franse onderzoekers ontdekten twee stoffen in het speeksel van de proefpersonen die de vermoeidheidsgraad aantonen. Het hormoon cortisol en het enzym alfa-amylase. Lage waarden wijzen op slaaptekort en dat wil zeggen dat iemand niet fit genoeg is om een voertuig te besturen.

Stef Willems, van het Vias Institute, vindt politiecontroles niet realistisch. “Je kan chirurgen of brandweermannen die net een lange shift achter de rug hebben, moeilijk ver­bieden om naar huis te gaan.” Het lijkt Willems logischer om bestuurders het middel op eigen houtje te laten gebruiken, net zoals de commerciële alcoholtesters. Een bestuurder kan tijdens een lange rit de auto langs de kant zetten en meten of hij wel of niet door kan rijden.

“Slaaptekort leidt tot slaperigheid en is vergelijkbaar met twee glazen alcohol achter het stuur”, laat slaapexpert Johan Verbraecken aan Nieuwsblad weten. Hij is voorstander van het idee, maar geeft aan dat de technologie nog niet zo ver is. Het effectief toepassen van de techniek en de wetgeving zal volgens hem nog wel even duren.

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Willem de Hoog
Publicatie datum: Mon, 08 Jan 2018 15:27:42 +0000
Read More