Category Archives: VerkeersPro

Doorlooptijden bij CBR lopen verder op 

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

De doorlooptijd voor klanten van wie de medische informatie door een CBR-arts moet worden beoordeeld, loopt verder op. Deze klanten moeten negen tot negentien weken wachten voordat ze bericht van het instituut krijgen. 

Het CBR heeft over de wachttijden ook goed nieuws te melden. Zo lopen sinds juli alle nieuwe medische dossiers via het digitale systeem. Deze klanten gaan automatisch door het systeem heen en zij hebben te maken met minimale wachttijden. Dit betekent dat circa een derde van alle klanten nu een snellere dienstverlening ervaart, doordat zij automatisch door het CBR worden verwezen en ook het besluit automatisch wordt genomen. Het gaat hierbij om klanten die bij een keuring niets mankeren en klanten met bijvoorbeeld diabetes, verminderde gezichtsscherpte, nierschade, inwendige ziekten of een ICD.

Negen tot negentien weken 

De doorlooptijden voor klanten bij wie de CBR-arts zelf de informatie moet beoordelen, lopen verder op. Zij moeten gemiddeld negen weken tot uiterlijk negentien weken wachten voordat zij een bericht van het het instituut ontvangen. Het CBR geeft aan de situatie te ‘betreuren’ en er alles aan te doen om dit te verbeteren. De komende maanden zullen deze lange doorlooptijden echter nog niet zijn opgelost.

Voorrang

Sinds begin dit jaar wordt voorrang gegeven aan klanten van wie het rijbewijs binnenkort verloopt, of al verlopen is, en die minimaal negentig dagen voor het verlopen van hun rijbewijs een Gezondheidsverklaring opstuurden. Ook verklaringen voor een groot rijbewijs krijgen voorrang.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Tue, 10 Sep 2019 12:14:51 +0000
Read More

Theorie-examen voor de auto op de schop, verkeersinzicht wordt apart onderdeel

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Vanaf 1 november bestaat het auto theorie-examen niet langer uit twee, maar uit drie examenonderdelen. De onderdelen zijn: gevaarherkenning, kennis en inzicht. Kandidaten slagen alleen voor het theorie-examen als ze voor elk onderdeel een voldoende halen.

De verandering in het theorie-examen van het CBR is bedoeld om nog beter te toetsen of kandidaten de ‘cruciale’ onderdelen zoals voorrangsregels onder de knie hebben. Daarnaast krijgen kandidaten vanaf november andere feedback met een vernieuwd uitslagformulier. Daarop staat een uitleg over alle examenonderwerpen en hoe goed de kandidaat deze beheerst. Hiermee kan de kandidaat zich beter voorbereiden op de praktijklessen of het herexamen.

Na afloop krijgt de kandidaat niet langer de fout beantwoorde vragen te zien. De toelichting hierop: “omdat we hebben gemerkt dat dit kandidaten onvoldoende helpt.” De inhoud van het examen blijft gelijk, net als het totale aantal examenvragen.

Met deze aanpassingen wil het CBR kandidaten nog beter voorbereid de weg op laten gaan zodat ze verantwoord aan het verkeer kunnen deelnemen en veilig thuiskomen. ‘Deze wijzigingen in het auto theorie-examen worden breed gedragen door de branche en uitgevers’, laat het CBR weten in een toelichting.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Mon, 16 Sep 2019 13:19:13 +0000
Read More

Wereldwijd aandacht gevraagd voor rijden op autogas (LPG)

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments
Eind september wordt als onderdeel van het jaarlijkse World LPG Forum in Amsterdam extra aandacht gevraagd voor de voordelen van het rijden op autogas. Doel van de initiatiefnemers van Autogas Day op vrijdag 27 september, is om het bewustzijn voor LPG als schonere brandstof voor met name auto’s internationaal te vergroten.

In het Klimaatakkoord heeft autogas slechts een kleine rol. Dat is tegen het zere been van de voorstanders van deze alternatieve brandstof. Er moet volgens hen veel meer aandacht komen voor de voordelen van autogas, en dan met name die van LPG. De brandstof is direct beschikbaar via een al bestaande infrastructuur en er kan een uitstootreductie worden gerealiseerd. Het is energie-efficiënt omdat LPG een bijproduct is. Ook is de brandstof goedkoper dan benzine. Bovendien kan de emissie van het bestaande wagenpark relatief eenvoudig verlaagd worden, door inbouw van een LPG-installatie.

De dag start met een internationale conferentie waarbij aandacht wordt geschonken aan het rijden op autogas (LPG) en waar nationale en lokale initiatieven worden belicht en besproken. Op Autogas Day in Amsterdam zijn er lezingen van sprekers uit de hele wereld. Zo spreekt onder andere Louic Bouttier (Renault Group) over de OEM-toepassingen en Walter DeLage (Primagaz, SHV Energy) over Bio-LPG. Ook globale trends in de markt, nieuwe ontwikkelingen met autogassystemen en toekomstperspectieven komen uitgebreid aan bod. Autogas Day is onderdeel van het 32e World LPG Forum en Europees Congres, dat van 24 tot en met 27 september op het programma staat in het Hilton Hotel Amsterdam.

Dag van het Autogas

Autogas Day is tevens de aftrap voor de nationale ‘Dag van het Autogas’ op zaterdag 28 september. Op die dag vinden in iedere provincie activiteiten plaats waarbij meerdere LPG-systeem-inbouwstations en tankstations zijn betrokken. Verschillende inbouwstations houden een open dag en op vele plaatsen staan informatiestands over rijden op autogas. ‘Dag van het Autogas’ is ontstaan in 2018 in Nederland en wordt georganiseerd door het Platform Autogas, onderdeel van de brancheorganisatie VVG (Vereniging Vloeibaar Gas). Bij het Platform Autogas zijn diverse LPG-leveranciers en LPG-systeembouwers aangesloten.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Remco Nieuwenbroek
Publicatie datum: Mon, 16 Sep 2019 07:55:57 +0000
Read More

Column Frank Hoornenborg (Bovag): ‘Gluren bij de buren’

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

De rijschoolbranche vormt de kopgroep als het gaat om verkeersveiligheid, vindt Frank Hoornenborg van Bovag Rijscholen. In zijn maandelijkse column voor RijschoolPro kijkt hij daarom over de landsgrenzen op zoek naar ‘best practices’. 

Soms denk ik wel eens dat we het in Nederland moeilijk vinden om te leren van anderen. Om open te staan voor goede invloeden van buiten. Want wij hebben het immers zo goed voor elkaar hier. Want wie zou ons nog iets kunnen leren? Maar daarmee doen we onszelf te kort. Niemand heeft immers de waarheid in pacht.

Ja, Nederland is een relatief verkeersveilig land. Maar…

  • het aantal verkeersslachtoffers stijgt weer;
  • er zijn nog steeds te veel gelukszoekers in rijscholenland, waarbij de professionaliteit ver te zoeken is;
  • er zijn nog steeds te veel ouders en leerlingen die de druk bij een rijschool zo hoog opvoeren dat ze te vroeg afrijden;
  • er komen drastische veranderingen op de rijschoolbranche af, zoals verregaande ADAS-systemen en op termijn zelf grotendeels autonoom opererende auto’s.

Wat mij betreft zijn er geen heilige huisjes.

Dus we moeten aan de bak. En wat mij betreft zijn er geen heilige huisjes. Ik zie bijvoorbeeld dat we in Nederland tamelijk vastgeroest zitten in een examen-gestuurd systeem. Ik wil wel de discussie aangaan of dat niet op de schop moet. En ja, ik ken de haken en ogen van een ander systeem. Ik snap dat bijvoorbeeld het voorschrijven van een minimum aantal lessen op grote praktische bezwaren stuit en ongewenst gedrag uitlokt. Maar toch moeten we het er over hebben met elkaar.

Omkijken 

Ik zie ook dat we in Nederland niet meer naar verkeersdeelnemers omkijken als ze eenmaal hun rijbewijs hebben, met uitzondering van beroepschauffeurs. Wie al dertig jaar zijn rijbewijs heeft, is niet of nauwelijks op de hoogte van de nieuwste verkeersregels, verkeersborden en inzichten. Een kersverse rijbewijsbezitter wordt volledig aan zijn of haar lot overgelaten, krijgt nooit meer serieuze feedback, behalve wellicht van een ongeruste ouder. Terwijl een beginnende chauffeur in Oostenrijk bijvoorbeeld verplicht in het eerste jaar moet terugkomen, waarbij onder meer naar gedrag wordt gekeken. Ik vind dat we het daar over moeten hebben. Ook al is het tegen de trend van de overheid in om de burger met zo min mogelijk verplichtingen en extra regels op te zadelen, toch moeten continu afwegen of we het nog wel goed doen. We hebben het tenslotte over verkeersveiligheid. 

Best practices 

Laten we eens een goede scan maken van best practices in Europa en wellicht daarbuiten. Laten we een onderzoek opstarten en cijfers gaan verzamelen binnen en buiten de landsgrenzen. En als die er niet zijn, dan zorgen dat ze er komen. Bijvoorbeeld door goed te registreren wat de oorzaak is van ongevallen en deze relateren aan de rijopleiding. Want dan kunnen we daarna gaan praten over verbeteringen op basis van feiten en cijfers en ervaring, in plaats van op basis van buikgevoel en vooroordelen. Dat zijn we aan onze stand verplicht. En aan de verkeersdeelnemers in Nederland. Wij rijschoolbranche vormen immers de kopgroep als het gaat om verkeersveiligheid. Laten we daar samen naar handelen.

 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Frank Hoornenborg
Publicatie datum: Fri, 13 Sep 2019 06:00:42 +0000
Read More

Cursisten van failliete BOAA kunnen terecht bij Jongepier Verkeersopleidingen 

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Jongepier Verkeersopleidingen heeft de zogeheten goodwill van Beroepsopleiding Autorij-instructeurs Arnhem (BOAA) overgenomen. Cursisten kunnen bij Jongepier terecht om de opleiding af te maken. BOAA werd 28 augustus failliet verklaard. 

Eind augustus viel het doek voor BOAA. Bij het faillissement waren drie mensen betrokken: de bestuurder en nog twee personeelsleden. De curator laat weten de oorzaak van het faillissement nog te onderzoeken, maar dat het aantal cursisten van de opleider terugliep.
Een doorstart in de overname van de goodwill door Jongepier, waaronder het klantenbestand, is nu een feit. De website van BOAA is nu nog in de lucht. Wie belt naar het algemene nummer komt terecht bij het antwoordapparaat. 

Opleiding afmaken

Jongepier is gevestigd in Aalsmeer. Simon Jongepier van het bedrijf bevestigt dat zij de cursisten de mogelijkheid bieden om de opleiding die ze bij BOAA volgden af te maken. Dat doet Jongepier tegen een ‘minimale vergoeding’, zo laat hij desgevraagd weten. “Sommige mensen zijn net gestart en andere zitten aan het eind van het traject. Voor de meeste cursisten van BOAA die de B-opleiding volgen is een oplossing gerealiseerd zodat zij de opleiding kunnen afmaken.”
Het gaat in totaal om vijfentwintig cursisten. Zij zijn overigens niet verplicht om hun opleiding via Jongepier te voltooien. Door het faillissement is de overeenkomst die ze hadden met BOAA opgeheven.

Goed onderbrengen

Jennie Greveling was eigenares van BOAA. Zij heeft Jongepier gevraagd de opleidingen te verzorgen zodat haar vaste klanten gewoon nog een plek hebben in Arnhem. “Ze wilden haar klanten goed onderbrengen en heeft ons benaderd hiervoor.”
Jongepier breidt de komende tijd het aanbod in Arnhem uit zodat ook de overige opleidingen daar gevolgd kunnen worden. “Dit heeft wel even tijd nodig”, zegt Jongepier. 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 12 Sep 2019 11:44:48 +0000
Read More

Grapperhaus: verlopen rijbewijs écht niet gedogen

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Ondanks druk van de Tweede Kamer, houdt minister Ferd Grapperhaus van Justitie voet bij stuk. Hij geeft geen onmiddellijke coulance aan ouderen die wachten op de verlenging van hun rijbewijs.

De Kamer had Grapperhaus gesommeerd naar het debat over de aanhoudende problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) te komen. Kamerleden vragen de minister verlopen rijbewijzen te gedogen voor getroffen ouderen, maar daar wil de bewindsman niet aan.

“Ik moet hier poortwachter spelen”, zegt Grapperhaus, ondanks het feit dat hij sympathie heeft voor de oproep van de Kamer. De maatregel waardoor de rijbewijzen van 75-plussers die wachten op het CBR automatisch met een jaar worden verlengd, moet namelijk nog langs beide Kamers en de Raad van State. De bewindsman zegt tijdens dat proces niet de vlucht naar voren te kunnen nemen door een gedoogbeleid te voeren. Grapperhaus: “Ik kan alleen maar zeggen dat mensen alleen met een geldig rijbewijs aan het verkeer kunnen deelnemen.” 

Eerder invoeren 

Half oktober hoort de minister van Infrastructuur meer over de ICT-systemen bij het CBR. Dan weet ze waarschijnlijk of het toch mogelijk is de regeling eerder in te voeren. Van Nieuwenhuizen hoopt voorzichtig op invoering op 1 november, maar “elke dag eerder is er één.”

Op het moment van invoering op 1 december hebben 80.000 mensen direct profijt van de administratieve verlenging van één jaar. Gedurende het jaar zijn er 190.000 mensen die gebruik kunnen maken van de regeling. De dossiers van deze mensen moeten overigens nog steeds beoordeeld worden, maar door de uitstel komt er lucht bij het CBR. 

Moties 

In het debat kwamen meerdere onderwerpen aan bod. Zo vroeg kamerlid Cem Laçin (SP) in een motie om een vergelijkbare coulanceregeling voor mensen met een ‘stabiel ziektebeeld’. Vooruitlopend op de stemming hierover geeft minister Van Nieuwenhuizen al aan dit verzoek door de Gezondheidsraad te laten beoordelen. Ook zegt ze dat er met een stofkam door de lijst met aandoeningen wordt gegaan om te zien of er niet een en ander kan worden geschrapt. 

Roy van Aalst (PVV) dient een motie in om het door Europa opgelegde schrappen van Code 95 op het rijbewijs van oudere chauffeurs op te schorten. Van Nieuwenhuizen antwoordt hierop dat Europa al erg meegaand is en dat dat niet zal gebeuren. 

Over de moties wordt donderdagmiddag 12 september gestemd. 

Lees ook:

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Thu, 12 Sep 2019 09:10:42 +0000
Read More

Terugdringen wachttijden CBR duurt sowieso tot 2020

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Het gaat nog wat langer duren voor het CBR de opgelopen wachttijden voor mensen die zich voor een rijbewijs laten keuren weer de baas is. In het ergste geval kan het CBR mensen pas in de zomer van 2021 weer op tijd helpen, meldt minister Cora van Nieuwenhuizen.

Woensdagavond is er een plenair debat over de aanhoudende problemen bij het CBR. In voorbereiding hierop heeft minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat een brief aan de Kamer gestuurd met toelichting op de huidige stand van zaken en over de actie die tot nu toe is genomen om bij het CBR de boel op orde te krijgen. 

Het duurt nu gemiddeld negen weken voor er antwoord komt van het CBR. Dat kan oplopen tot twintig weken. Bij ruim een vijfde van de aanvragen lukt het niet ze binnen vier maanden af te handelen. De afhandeling zou 28 dagen moeten duren. De minister hoopt ervoor te zorgen dat de buitensporige wachttijden volgende zomer verleden tijd zijn. Dat is het gunstigste scenario dat het CBR zelf schetst. In de ‘worst case scenario’ blijven de wachttijden nog te lang tot aan 2021. 

Administratieve verlenging 

Er wordt op meerdere vlakken gewerkt om de wachttijden terug te dringen. Van Nieuwenhuizen hoopt dat de administratieve verlenging voor gezonde 75-plussers soelaas biedt en het CBR helpt sneller de wachttijden terug te dringen. Momenteel neemt juist de spoedprocedure veel tijd in beslag en veel van die spoedgevallen vervallen op het moment dat de verlenging in werking treedt. Van Nieuwenhuizen belooft op aandringen van de Tweede Kamer de regeling zo snel mogelijk te laten ingaan. De systemen worden momenteel getest en zodra er groen licht is gaat de regeling in; eind oktober wordt duidelijk of dat al eerder dan 1 december wordt. 

Naast de verlenging is ook de medische besliscapaciteit bij het CBR een punt van aandacht. Momenteel werken vijfenzeventig keuringsartsen voor het instituut, nog eens veertien artsen zijn gestart of staan op het punt van starten met de opleiding tot medisch adviseur. De wervingsactiviteiten voor keuringsartsen blijven ondertussen lopen. 

Personeelsbestand doorgelicht 

Het personeelsbestand in de top is doorgelicht. Pier Eringa is aangesteld als aanvulling op de raad van toezicht. Oud-direct Petra Delsing is inmiddels vertrokken, de minister geeft aan dat een vervanger voor het einde van het jaar moet zijn benoemd. Verder is binnen de organisatie de ICT-afdeling versterkt en het management van de divisie Rijgeschiktheid vervangen. “Dat leidt allemaal niet tot directe verbeteringen, maar op termijn moet het wel effect hebben”, schrijft de minister. 

Datalek 

In de brief aan de Kamer geeft de bewindsvrouw aan een oplossing voor het datalek rondom de medische gegevens te hebben. De lekken ontstaan bij het handmatig inscannen van medische gegevens, door een menselijke fout kwamen de scans in het dossier van een verkeerde persoon terecht. De oplossing houdt in dat de raadpleegfunctie in het dossier is uitgezet voor ingescande data. 

Lees ook: 

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 11 Sep 2019 14:05:18 +0000
Read More

Minister onderzoekt stelselherziening medische keuring senioren

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

De rijbewijskeuring van senioren moet niet afhangen van leeftijd, maar moet gebeuren op basis van een meldingsplicht. Minister Cora van Nieuwenhuizen van IenW onderzoekt momenteel een stelselwijziging van de (medische) rijgeschiktheid. 

De bewindsvrouw laat in een brief aan de Kamer weten de mogelijkheden te verkennen naar meer ‘maatwerk’ in de beoordeling of ouderen geschikt zijn om deel te nemen aan het verkeer. Ze denkt aan een meer risicogeoriënteerde aanpak, waarbij een meldingsplicht gedurende de looptijd van het rijbewijs het uitgangspunt is. Er vindt dan geen keuring plaats op basis van leeftijd zoals nu, maar alleen nadat er een medische melding is gedaan. Verschillende varianten zijn mogelijk om een dergelijke stelselwijziging vorm te geven. Zo zijn er meerdere landen die dit doen via een meldplicht van arts of betrokkene zelf. 

Onderzoeksopzet 

Van Nieuwenhuizen geeft aan met de verkenning bezig te zijn nu het CBR worstelt met de wachttijden van keuringen van de 75-plusser. Het huidige stelsel van keuringen laat zien dat in 40 procent van de gevallen de keuring leidt tot beperking van de rijgeschiktheid. In 2 procent leidt het tot volledige rijontzegging. 

Voor de verkenning is de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SWOV) gevraagd opties voor een mogelijke stelselwijziging in beeld te brengen. SWOV verwacht de opzet van dat onderzoek eind oktober af te ronden. Die onderzoeksopzet wordt nog afgestemd in een klankbordgroep met verschillende stakeholders om breed maatschappelijk draagvlak te genereren voor de mogelijke uitkomsten. Die stakeholders zijn het ministerie van VWS, vertegenwoordigers van artsen, patiëntenorganisaties, ouderenbonden, ANWB en de Nederlandse Zorg Autoriteit. De eerste bijeenkomst wordt belegd in oktober.  

Waarborgen verkeersveiligheid 

Ook wordt de lijst van aandoeningen tegen het licht gehouden. In dit kader is de Gezondheidsraad gevraagd mee te denken of het bijvoorbeeld mogelijk is om binnen ziektebeelden onderscheid te maken tussen verschillende doelgroepen.  

Daarnaast wordt een internationale vergelijking gedaan die naar verwachting eind dit jaar aan de Kamer kan worden gestuurd. Daarin worden de ervaringen meegenomen van Denemarken die recent een vorm van leeftijdskeuring heeft afgeschaft. 

Het ministerie voert op dit moment een juridische analyse uit met betrekking tot de wijze waarop de internationale regelgeving vertaald is naar Nederlandse regelgeving. Die analyse moet eind 2019 zijn afgerond. 

Uitgangspunt bij een eventuele stelselherziening is dat er geen strengere eisen gesteld worden dan nodig. Tegelijkertijd moet uiteraard de verkeersveiligheid wel geborgd blijven. 

Lees ook: Terugdringen wachttijden CBR duurt sowieso tot 2020

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 11 Sep 2019 14:00:25 +0000
Read More

CDA wil compensatie voor gedupeerden CBR

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments
Nederlanders die lang moeten wachten op hun rijbewijs vanwege problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR), moeten daarvoor worden gecompenseerd. Dat wil coalitiepartij CDA.

De Tweede Kamer debatteert woensdagavond met Cora van Nieuwenhuizen over de aanhoudende problemen bij het CBR. Het verlengen van rijbewijzen voor onder anderen 75-plussers, waar een medische keuring voor nodig is, duurt veel langer dan normaal door technische mankementen.

Daarom wil het CDA dat gedupeerden, desnoods financieel, worden gecompenseerd. Naast de kosten van een mogelijke spoedprocedure, moet er volgens de partij ook een ‘echte’ compensatie komen, in de vorm van geld, een gratis nieuw rijbewijs of een periode gratis met het openbaar vervoer.

Van Nieuwenhuizen laat in het plenaire debat in de Tweede Kamer op woensdagavond 11 september weten dat momenteel al 84.000 euro aan meer dan 2.000 mensen heeft uitgekeerd als schadevergoeding. Volgens haar is er voldoende bekendheid van de regeling die er is voor schadevergoeding.

In de kou

Volgens Kamerlid Wytske de Pater-Postma blijven gedupeerden “in de kou staan en zich machteloos voelen”. De minister is het volgens het CDA “moreel verplicht” iets terug te doen voor deze groep. Via een motie roept de partij Van Nieuwenhuizen dan ook op te onderzoeken op welke manier gedupeerden gecompenseerd kunnen worden. Over de motie wordt donderdag 12 september gestemd.

De kwestie is veel partijen een doorn in het oog. De coalitie eiste eerder al maandelijkse rapportages van de minister, die het CBR in februari onder curatele stelde.

D66 en CDA eisen verder dat de bewindsvrouw de coulanceregeling, waarbij het rijbewijs van gedupeerden automatisch met een jaar wordt verlengd, sneller invoert dan 1 december, zoals eerder beloofd. Eind oktober wordt duidelijk of snellere invoering van de regeling toch mogelijk is.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Rieneke Kok
Publicatie datum: Wed, 11 Sep 2019 10:12:58 +0000
Read More

Voormalig ProRail-baas gaat aan de slag bij het CBR

By | Nieuws, VerkeersPro | No Comments

Voormalig ProRail-directeur Pier Eringa gaat bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) aan de slag om de directie te ondersteunen de achterstand weg te werken bij de verlenging van hun rijbewijs. Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft hem gevraagd om mee te helpen om de volgens haar schrijnende situatie op te lossen van mensen die buiten hun schuld zonder rijbewijzen komen te zitten.

“Het CBR heeft ernstige problemen met het proces van de beoordeling van de rijgeschiktheid. De doorlooptijden zijn te hoog en veel mensen worden hierdoor geraakt”, schrijft de minister in een brief aan de Tweede Kamer. “Met alle gevolgen van dien voor bijvoorbeeld werk, mantelzorg of sociale contacten.”

Operationele deskundigheid

Ze geeft aan dat in samenspraak met de voorzitter van de raad van toezicht van het CBR is besloten om de raad zo snel mogelijk tijdelijk aan te vullen met operationele deskundigheid. “De heer Pier Eringa, tot voor kort president directeur van ProRail, is bereid gevonden om als aanvulling op de Raad van Toezicht, de directie van het CBR met zijn ervaring en deskundigheid te ondersteunen.”

Eringa zal de functie bij het CBR combineren met zijn nieuwe baan als algemeen directeur van Transdev Nederland, waarmee hij op 1 september is gestart. Transdev Nederland is het moederbedrijf van onder andere Connexxion, Hermes en Witte Kruis.

ProRail, waar Eringa zo’n 4,5 jaar aan de leiding stond, wordt de komende jaren omgevormd van een besloten vennootschap (bv) naar een zelfstandig bestuursorgaan (zbo). Eringa had bij het ministerie van IenW aangegeven het spoorbedrijf als publieke organisatie niet te willen leiden en verruilde het spoorbedrijf daarom op 1 september voor Connexxion. Het CBR is ook een zbo.

Bron: Verkeerspro
Auteur: Marieke Van Gompel
Publicatie datum: Wed, 11 Sep 2019 06:48:26 +0000
Read More